Dòng thời gian

Cho một vật dao động điều hòa với biên độ A =10 cm tần số f=2Hz. Tốc độ trung bình mà vật có thể đi được trong thời gian 1/6 giây là:
A.30√3
B.60√5
C.60√2
D.50
Giúp e vs mn! Giải bằng đường thẳng giúp e nha.
H
Hoàng Lâm ntnd
T=0,5 s
1/6 / 0,5 = T/3
dựa vào sự phân bố thời gian trong giao động điều hòa
Smax= Acăn3
Vtb(max)=Smax/1/6=60căn3
  • Like
Reactions: Miedttp
làm ơn giải dùm em Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với ạ
cho 3 vật có phương trình chuyển động
v1: x1=50 + v1t
V2: x2=v2(t-1)
V3: X3a=250-50t(0<=t<=2)
X3b=150 (2<=t<=4)
X3c=150-75t(4<=t<=60)
a) để vật 1 và vật 2 gặp vật 3 lúc vật 3 dừng lại thì v1 v2 bằng bao nhiêu
b)vật và vật 2 cùng lúc gặp vật 3 khi vật 3 đang dừng lại lúc mấy giờ tính v1 v2
3d54s1
3d54s1
X3b với X3c là gì vậy ?
xin chào.bạn nào học lí 11 chắc phần cân bằng hệ điện tích có thể giúp mình được không ạ?cho mình xin link facebook hoặc gmail ...của bạn .xin cảm ơn
Câu 1.1:Tính bước sóng dài nhất của dãy Lyman, Balmer. Ai giúp mình với, cảm ơn rất nhiều
Một máy phátđiện xc có p=2 cặp cực , quay với tốc độ n=1500 vòng /phút .phần ứng của máy có 4 cuộn day gống nhau mắc nối tiếp có từ thông cực đại đi qua mỗi vòng dây là 5.10^-3 wb .suất điện động là E =120/căn 2 .
tính n mỗi vòng
a 108 b 54 c 27 d 60
một vật than gia đồng thời 2 dao đông dao dộng điều hòa cùng phương cùng chiều cùng tần số x1=A1cos(t+phi1)và x2=A2cos(t+phi2)biên độ dao đông của chúng đạt cực tiểu khi
a. phi2-phi1=(2k+1)pi b. phi2- phi1=2kpi c. phi2-phi1=(2k+1)pi/2 d. pho2-phi1=pi/4
GIÚP MÌNH VỚI!!!
Hai nguồn kết hợp A B cách nhau 45 mm ở trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình U1 = U2 = 2 cos 100πt (mm). trên mặt thoáng chất lỏng có hai điểm M và M ' ở cùng một phía của đường trung trực của AB thỏa mãn MA - MB = 15 mm, M'A - M'B = 35 mm. hai điểm đó đều nằm trên các vân giao thoa cùng loại và Giữa chúng chỉ có 1 vân loại đó. Tìm vận tốc truyền sóng của mặt chất lỏng
một cllx nằm ngang gồm vật nhỏ m=1kg gắn với lò xo K=25N/m.kéo vật theo phương trục lò xo đến vị trí dãn 10cm, nối vật với m'=500g bởi dây nhẹ, k dãn dài 6cm rồi thả. Thời điểm 2 vật gặp nhau lần đầu tiên từ khi thả là:
A.1,028s B.0,729s C.0,525s D.0,866s
Cả nhà ơi. giả giùm mình Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 vật lý này với. mình sắp kiểm tra rùi. một vật được ném lên từ mặt đất theo phương xiên góc với vận tốc ban đầu là 5m/s. tại điểm cao nhất của quỹ đạo vận tốc của vật bằng một nửa vận tốc ban đầu. tính gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến tại điẻm ném và điểm cao nhất của quỹ đạo?
một vật dao động điều hòa có vận tốc trung bình trong 1 chu kỳ là v =20pi cm/s. gia tốc cực đại amax=4m/s2. biên độ và chu kỳ dao động là
em sắp kiểm tra rồi mn giúp em với
hai quả cầu kim loại nhỏ kích thước giống nhau tích điện cách nhau 20cm chúng hút nhau một lực 5.10^-7 N, đặt vào giữa 2 quả cầu tấm thủy tinh dày 5cm có hằng số điện môi =4 thì lực lúc này tương tác giữa 2 quả cầu là bn?
Giúp em vs ạ. Em cảm ơn trước
M
Manh Quyet 111
Lực tương tác giảm đi 4 lần. Xem công thức tính lực tĩnh điện khi 2 điện tích đặt trong mt điện môi
Cho mạch điện như hình vẽ: Uab= 4,2V; R1= 1oom, R2= 2 ôm; R3= 3 ôm; R4 là một biện trở. Vôn kế có điện trở vô cùng lớn.
a) Tìm giá trị R4 để cường độ dòng qua nó là 0,4A. tìm số chỉ vôn kế khi đó.
b) Thay vôn kế bằng ampe kế có điện trở không đáng kể. Điều chỉnh R44 để công suất toả nhiệt của nó đặt giá trị cực đại. tìm R4 và số chỉ của ampe kế khi đó.
Top