vị trí cân bằng

 1. Fờ Tu

  Lúc đó tốc độ dao động của điểm N sẽ là

  Một sóng cơ có bước sóng lamđa, tần số f và biên độ A không đổi, lan truyền trên một đường thẳng từ điểm M đến điểm N cách M một đoạn $\dfrac{11\lambda }{3}$. Tại một thời điểm t, tốc độ dao động của điểm M bằng $\pi fA\sqrt{3}$ và M đang đi về vị trí cân bằng thì lúc đó tốc độ dao động của điểm...
 2. D

  Gia tốc cực đại của vật có giá trị gần giá trị nào dưới đây :

  Một vật nhỏ có khối lượng 100 gam dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kì T. Khi đi qua vị trí cân bằng, vật có tốc độ là 38 cm/s. Trong chu kì dao động đầu tiên, thời điểm ban đầu vật ở vị trí cân bằng, sau khi dao động được hơn 1/6 chu kì, tại thời điểm t vật có li độ là x, kể từ...
 3. Dark_Angel

  Động năng khi đó là:

  Một chất điểm dao động điều hòa không ma sát theo trục Ox. Biết rằng trong quá trình kháo sát vật chưa đổi chiều dao động. Khi vừa rời khỏi vi trí cân bằng một đoạn là s thì động năng của chất điểm là 12.95 mJ. Đi tiếp một đoạn s nữa thì động năng của chất điểm chỉ còn 12.6 mJ. Nếu chất điểm đi...
Top