tức thời

 1. proboyhinhvip

  Giá trị lớn nhất của $\Delta t$ gần giá trị nào nhất sau đây:

  Cho 2 chất điểm A, B dao động điều hòa với phương dọc theo hai đường thẳng song song với trục Ox có vị trí cân bằng xem như trùng nhau tại O. Phương trình dao động của 2 chất điểm lần lượt là: $\begin{align} & {{x}_{1}}=A\cos \left( 6\pi t-\dfrac{\pi }{4} \right) \\ & {{x}_{2}}=A\cos...
 2. highhigh

  Tức thời Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm đó đến khi dòng điện có cường độ tức thời bằng $\sqrt{6}A$

  Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức $i=2\sqrt{2}\cos \left( 100\pi -\dfrac{\pi }{2} \right)\left( A \right)$ t tính bằng giây (s). Vào một thời điểm nào đó, dòng điện đang có cường độ tức thời bằng $-2\sqrt{2}A$ . Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm đó đến khi dòng điện có...
 3. chinhanh9

  Tức thời Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM là?

  Cho mạch điện AB gồm một tụ điện có điện dung C ; một điện trở hoạt động R và một cuộn cảm có điện trở thuần r và có độ tự cảm L (theo thứ tự đó) mắc nối tiếp với $L=rRC$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có biểu thức $u=100\cos \left(\omega t...
Top