tụ xoay

  1. Bty

    Để mạch này có chu kì dao động riêng là $1,5T_1$ thì $\alpha$ bằng

    1 mạch dao động gồm 1 cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và 1 tụ điện là tụ xoay, có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay $\alpha$. Khi $\alpha=0^{o}$ chu kì dao động riêng của mạch là $T_1$ Khi $\alpha=60^{o}$ chu kì dao động riêng của mạch là $2T_1$. Để mạch...
  2. Mink Pycee

    Cần xoay tụ 1 góc bao nhiêu để công suất tiêu thụ là lớn nhất

    Bài toán Cho mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức $u= 200\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)$. $R= 50\Omega $; $L=\dfrac{1}{\pi }\left( H \right)$. Tụ xoay có điện dung được tính theo công thức $C= 607 + 10\alpha \left( \mu F \right)$ với $\alpha $ là góc...
Top