tần số thay đổi

 1. xuanhoang281

  f biến thiên Khi f có giá trị nào sau đây thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây có giá trị cực đại:

  Cho mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp có các giá trị : hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch điện U, R, L, C không đổi; Giá trị của tần số f thay đổi được. Khi f=f1 và f= 3f1 thì hệ số công suất như nhau và bằng $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$. Khi f có giá trị nào sau đây thì hiệu điện thế hiệu dụng...
 2. cuonghp96

  f biến thiên Tần số thay đổi

  Cho mạch điện gồm RLC mắc nối tiếp trong đó AM gồm R, MN gồm L, NB gồm tụ điện C. Đặt điện áp vào hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng tần số thay đổi. Khi $f=f_1$ thì hệ số công suất trên đoạn AN là k(1)=0.6, Hệ số công suất toàn mạch là k=0.8. Khi $f=f_2=100Hz$ thì công suất trên...
 3. inconsolable

  f biến thiên So sánh $U_1$ và $U_2$

  Cho mạch AB gồm 2 đoạn mạch AM và MB. Đoạn AM gồm cuộn cảm có điện trở thuần và 1 tụ điện. Đoạn AM chỉ chứa điện trở thuần. U không đổi. Tần số biến thiên. Khi tần số là 30Hz và 60Hz thì điện áp giữa 2 đầu AM có cùng giá trị $U_1$. Khi tần số là 40Hz thì điện áp hiệu dụng giữa 2 dầu AM là $U_2$...
Top