sức căng lớn nhất của dây

  1. N

    Lực căng dây khi vật giật mạnh là

    Người ta buộc một sợi dây nhỏ vào trục của cấu trúc chữ thập như hình. Đầu kia của sợi dây treo một vật khối lượng $M=1 \ \text{kg}$. Vật được thả từ độ cao h=1m đến vị trí thấp nhất, sau đó bắt đầu chuyển động lên trên. Tại vị trí thấp nhất vật "giật mạnh" dây, tức làm tăng lực căng dây. Tìm...
  2. phan trân

    Tính vận tốc cực đại và sức căng lớn nhất của dây trong quá trình chuyển động của vật.

    Mọi người giúp em Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với vận tốc cực đại thì em tìm ra rồi nhưng khi nào thì sức căng của dây lớn nhất thì em không hiểu Một dây nhẹ có chiều dài 1m, một đầu buộc vào điểm cố định, đầu còn lại buộc vật nặng có khối lượng 0.4g. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Kéo vật lệch...
Top