số điểm dao động cùng pha

  1. T

    Số điểm dao động với biên độ lớn nhất trên đoạn AB

    Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hia nguồn kết hợp A và B cách nhau 15cm dao động theo phương thẳng đứng, cùng biên độ và cùng pha. Trên đoạn thẳng nói hai nguồn, người ta thấy điểm đứng yên và gần trừng điểm O của AB nhất cách O một đoạn 1,2cm . Số điểm dao động với biên độ lớn nhất...
  2. huynhcashin

    Số điểm dao động cùng pha với C trên đoạn MC là

    Ba điểm A,B,C trên mặt nước là ba đỉnh của một tam giác đều có cạnh 16cm trong đó A và B là hai nguốn sóng có phương trình $u_{1}=u_{2}=2\cos(20\pi t)(cm)$, sóng truyền trên mặt nước không suy giảm và có vận tốc 20(cm/s). M trung điểm AB. Số điểm dao động cùng pha với C trên đoạn MC là: 5 3 4 2
Top