quãng đường

 1. Trà My HVCS

  Tính thời gian vật đi được quãng đường 18 cm

  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Nâng vật nặng lên để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì vật dđđh theo phương thẳng đứng quanh vtcb O. Khi vật đi qua vị trí có tọa độ x= $2\sqrt{3}$ (cm) thì có vận tốc 10$\pi $ (cm/s). Lấy g= $\pi ^{2}$= 10. Tính từ lúc thả vật, thời gian vật đi được quãng...
 2. truongpham97

  Quãng đường đi được trong thời gian 2t

  Một vật dao động với biên độ 13cm, t=0 tại biên dương. Sau khoảng thời gian t(kể từ lúc cđ)vật đi được quãng đường là 135cm. Vậy trong khoảng thời gian 2t(kể từ lúc cđ)vật đi được quãng đường là bao nhiêu?
 3. highhigh

  Quãng đường N đi được trong thời gian trên là

  Các điểm sáng M ( màu đỏ) và N ( màu lục) dao động điều hòa cùng biên độ trên trục Ox quanh gốc tọa độ O. Chu kỳ dao động của M gấp 3 lần của N. Ban đầu M và N cùng xuất phát từ gốc tọa độ, chuyển động cùng chiều. Khi gặp nhau lần đầu tiên, M đã đi được 10cm. Quãng đường N đi được trong thời...
 4. A Tũn

  Quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại là?

  Con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng $k=10 \ \text{N}/\text{m}$, khối lượng vật là 100g. Hệ số ma sát trượt và nghỉ bằng 0,1. Kéo vật ra khỏi VTCB một đoạn 13cm. Quãng đường vật đi được cho đến lúc dừng hẳn là: 72cm 74,4cm 84cm 86,8cm
 5. Alitutu

  Quãng đường mà chất điểm đã đi qua sau 9,5 (s) kể từ lúc t = 0?

  Một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O, trên quỹ đạo MN = 20 cm. Thời gian chất điểm đi từ M đến N là 1 (s). Chọn trục tọa độ có chiều dương từ M đến N, gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Quãng đường mà chất điểm...
Top