phương trình dao động

 1. thoheo

  Tìm phương trình dao động của vật

  Vật dao động điều hòa, $A=4cm$, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng $0,5s$. Tại thời điểm $t=1,5s$, vật qua li độ $x = 2\sqrt 3 $ theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là: $8\cos \left( {2\pi t - \dfrac{\pi }{3}} \right)cm$ $4\cos \left( {2\pi t +...
 2. math

  Viết phương trình dao động của vật (3)

  Cho ba con lắc lò xo treo các vật (1),(2),(3) dao động theo phương thẳng đứng trong cùng một hệ trục tọa độ với $x_{1}=12\cos\left(wt-\dfrac{\pi}{6}\right),x_{2}=3\cos\left(wt+\dfrac{\pi}{6}\right)$. Biết con lắc (2) nằm giữa con lắc (1),(3),khoảng cách theo phương ngang từ lò xo (2) đến lò xo...
 3. S

  Phương trình dao động của vật là

  Một vật dao động điều hòa với vận tốc ban đầu là 100 cm/s và gia tốc $-500\sqrt{3} \ \left(\text{cm}/\text{s}^2\right)$. Khi đi qua vị trí cân bằng thì vật có vận tốc là 200 cm/s. Phương trình dao động của vật là
 4. A Tũn

  Phương trình dao động của nguồn S

  Nguồn S phát sóng trên mặt nước. M cách S 2m có phương trình $u_{M}=2\cos \left(20\omega t-\dfrac{\pi }{2}\right)$, N cách nguồn 1.2m có phương trình $u_{N}=2\cos \left(20\omega t-\dfrac{\pi }{3}\right)$. Phương trình dao động của nguồn S là $u_{S}=2\cos \left(20\omega t+\dfrac{\pi...
 5. Gem

  Phương trình dao động của điện tích

  Mạch LC lí tưởng gồm tụ C và cuộn cảm L đang hoạt động. Khi $i=10^{-3}A$ thì $q=2.10^{-8}C$ . Chọn $t=0$ là lúc cường độ dòng điện có giá trị cực đại. Cường độ dòng điện tức thời có độ lớn bằng nửa cường độ dòng điện cực đại lần thứ 2012 tại thời điểm 0,063156s. Phương trình dao động của điện tích:
Top