pha ban đầu

  1. huynhcashin

    L biến thiên Pha ban đầu của u so với i

    Cho đoạn mạch gồm R, L, C. L thay đổi được và $R=Z_{C}$. Đặt vào đoạn mạch trên một hiệu điện thế xoay chiều. Điều chỉnh L để khi đó công suất tiêu thụ $P=\dfrac{P_{max}}{2}$, khi đó pha ban đầu của u so với i Sớm pha $\dfrac{\pi }{4}$ Sớm pha $\dfrac{\pi }{3}$ Trễ pha $\dfrac{\pi }{4}$ Trễ pha...
Top