năng lượng

  1. Alitutu

    Năng lượng dao động của vật bằng

    Một vật có khối lượng $m=500g$ rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao $h=0,4m$ lên một đĩa cân (h so với mặt đĩa cân), bên dưới đĩa cân gắn một lò xo thẳng đứng có độ cứng $k=40 \ \text{N}/\text{m}$. Khi chạm vào đĩa vật gắn chặt vào đĩa (va chạm mềm) và dao...
  2. chinhanh9

    Năng lượng của sóng âm giới hạn bới hai mặt cầu S đi qua A,B là?

    Nguồn điểm S phát sóng âm đẳng hứng ra không gian. 3 điểm S, A, B nằm trên một phương truyền sóng (A, B cùng phía so với S, AB=61,2m). Điểm M là trung điểm của AB cách S một khoảng 50cm có mức cường độ âm 10 dB, biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s và môi trường không hấp thụ âm...
Top