lực cản

  1. Halerm Dép

    Vật có tốc độ lớn nhất là:

    Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng 10N/m, đầu dưới gắn vật nhỏ khối lượng $m=100 \ \text{g}$. Đưa vật lên trên vị trí lò xo nén 1 đoạn 2cm rồi thả nhẹ. Lực cản không khí lên con lắc có độ lớn không đổi và bằng $F_{c}=0,01N$. Lấy gia tốc trọng trường $g=10 \...
  2. T

    Độ lớn của lực cản:

    Một đĩa tròn đồng chất có khối lượng m, bán kình R đang quay đều thì chịu tác dụng của lực cản F không đổi có phương tiếp tuyến với vành đĩa. Đĩa quay chậm dần đều và trong giây cuối quay được n vòng. Độ lớn của lực cản: $F=\pi nmR$ $F=2\pi nmR$ $F=4\pi nmR$ $F=\pi nm\dfrac{R}{2}$
Top