li độ cực đại

 1. Đinh Phúc

  Li độ cực đại của vật sau khi qua VTCB đầu tiên là:

  Một con lắc lò xo có $K = 200 \ \text{N}/\text{m}$, vật nhỏ có $m=80 \ \text{g}$, dao động trên mp nằm ngang, hệ số ma sát trượt 0,1. Ban đầu đưa vật đến vị trí lò xo bị dãn 10 cm rồi thả nhẹ. Li độ cực đại của vật sau khi qua VTCB đầu tiên là: 9,5cm 8,6 6,8 7,6
 2. ĐỗĐạiHọc2015

  Lấy gia tốc trọng trường $10m/s^{2}$. Li độ cực đại của con lắc là.

  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng lò xo có độ cứng $k=100 \ \text{N}/\text{m}$, đầu dưới gắn vật nhỏ khối lượng $m=100 \ \text{g}$. Đưa vật tới vị trí lò xo không biến dạng rồi truyền cho nó vật tốc $10\sqrt{30} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$ hướng đứng lên. Lực cản của không khí lên con lác...
 3. N

  Tìm mối liên hệ giữa $x_1$ và $x_2$

  1 vật thực hiện đồng thời 2 dao động cùng phương : $x_1 = A\cos \left(\omega t + \varphi_1\right)$ và $x_2 = B \cos \left( \omega t + \varphi_2 \right)$ . Biết tại mọi thời điểm : $x_1v_1 + x_2v_2 = O$ . Tìm mối liên hệ giữa $x_1$ và $x_2$ tại thời điểm vật có li độ dao động cực đại
Top