lăng kính

  1. San Bằng Tất Cả

    Xác định khoảng cách giữa $2$ vết sáng đó.

    Cho một lăng kính có góc chiết quang nhỏ $A=6^{o}$ và có chiết suất $n=1,62$ đối với ánh sáng màu lục. Chiếu một chùm tia tới song song, hẹp, màu lục vào cạnh của lăng kính, theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang $A$ sao cho một phần của chùm tia sáng không qua lăng...
  2. inconsolable

    Khoảng cách giữa 2 vệt sáng đó là:

    Một lăng kính có góc chiết quang nhỏ $A=6^0$ có chiết suất n=1,62 đối với màu lục. Chiếu 1 chùm tia tới song song hẹp, màu lục vào cạnh của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang A sao cho 1 phần của chùm tia sáng không qua lăng kính,1 phần qua lăng kính và...
Top