l biến thiên

 1. C

  Tính công suất?

  Cho đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần $R = 60 \Omega $ , tụ điện C và cuộn dây có độ tự cảm thay đổi được theo đúng thứ tự trên. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều $u=100\sqrt{2}\cos \left(100\pi t\right)$ (V). Khi thay đổi độ tự cảm của cuộn dây tới giá trị cảm kháng của...
 2. Dark_Angel

  L biến thiên Khi $U_{MB}$ đạt cực đại thì $Z_{L}$ bằng bao nhiêu

  Cho mạch điện xoay chiều có các thành phần lần lượt AM gôm tụ và R, MB gồm cuộn dây không thuần cảm với L thay đổi được. Khi $U_{MB}$ đạt cực đại thì $Z_{L}$=? Ai khảo sát hộ với
 3. huynhcashin

  L biến thiên Pha ban đầu của u so với i

  Cho đoạn mạch gồm R, L, C. L thay đổi được và $R=Z_{C}$. Đặt vào đoạn mạch trên một hiệu điện thế xoay chiều. Điều chỉnh L để khi đó công suất tiêu thụ $P=\dfrac{P_{max}}{2}$, khi đó pha ban đầu của u so với i Sớm pha $\dfrac{\pi }{4}$ Sớm pha $\dfrac{\pi }{3}$ Trễ pha $\dfrac{\pi }{4}$ Trễ pha...
Top