khoảng nhỏ nhất

 1. missyou1946

  Những điểm nằm trên trung trực của $S_1S_2$ cách O 1 khoảng nhỏ nhất

  Hai nguồn $S_1$ , $S_2$ dao động cùng pha, cùng pha ban đầu bằng O cách nhau 30cm biết tốc độ truyền sóng là v=6 m/s, tần số f=50Hz, những điểm nằm trên đường trung trực của $S_1S_2$ luôn dao động ngược pha với sóng tổng hợp tại O ( O là trung điểm của $S_1S_2$ ) cách O một khoảng nhỏ nhất là...
 2. missyou1946

  Điểm M trên AB dao động với biên độ cực đại gần trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng

  Trên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng dao động với phương trình $u_A=a\cos\left(wt\right)$ cm và $u_B=a \cos\left( wt+\dfrac{\pi }{4}\right)$, Biết AB=12 cm, bước sóng là 0,8 cm. Điểm M trên AB dao động với biên độ cực đại gần trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng: 0,05cm 0,15cm 0,75cm 0,25cm
 3. missyou1946

  M cách trung điểm AB một khoảng nhỏ nhất bằng

  Trên mặt nước có 2 nguồn kết hợp A, B cách nhau 13 cm dao động cùng pha với bước sóng phát ra là 1,2cm, M là điểm dao động với biên độ cực đại trên đường thẳng By vuông góc với AB tại B, M cách trung điểm AB một khoảng nhỏ nhất bằng: 5,94cm 6,98cm 7,11cm 6,51cm
 4. missyou1946

  Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng nhỏ nhất bằng

  Hai nguồn sóng kết hợp A, B cách nhau 10 cm dao động theo phương trình $U_a= a_1 \cos\left(40\pi t\right)$ cm và $U_b= a_2\cos\left(40\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)$ cm. Tốc độ truyền sóng là $v=40 \text{cm}/\text{s}$. Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng nhỏ nhất bằng: 0,17...
Top