khoảng lớn nhất

 1. inconsolable

  M cách trung điểm O của AB 1 đoạn lớn nhất bằng :

  Trên mặt nước có 2 nguồn kết hợpA, B cách nhau 11,5 cm, dao động ngược pha với bước sóng 1,5 cm. Một đường thẳng xx'//AB cách AB 8cm. M là điểm dao động cực đại trên xx'. M cách trung điểm O của AB 1 đoạn lớn nhất bằng : 20,3cm 22,1cm 20,9cm 21,5cm
 2. missyou1946

  M cách A một khoảng lớn nhất bằng

  Trên mặt nước có 2 nguồn kết hợp A, B cách nhau 13cm dao động cùng pha với bước sóng là 1,2 cm >M là điểm dao động với biên độ cực đại trên đường thẳng By vuông góc với AB tại B. M cách A một khoảng lớn nhất bằng 159,4cm 141,13cm 71,1cm 114,6cm
 3. missyou1946

  M cách B một khoảng lớn nhất bằng

  Trên mặt nước có 2 nguồn kết hợp A, B cách nhau 13cm dao động cùng pha với bước sóng 1,2 cm. M là điểm dao động với biên độ cực đại trên đường thẳng By vuông góc với AB tại B, M cách B một khoảng lớn nhất bằng: 59,4cm 69,8cm 71,1cm 74,6cm
Top