khoảng cách

 1. T

  Tìm khoảng cách MA nhỏ nhất là?

  Tại mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A, B cách nhau AB=16cm. Hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước và cùng pha. Bước sóng trên mặt nước do hai nguồn phát ra là 3cm. Gọi M là một điểm thuộc mặt nước, nằm trên đường elip có tâm sai $e = 0.8 $ và nhận A, B làm hai tiêu điểm...
 2. cuonghp96

  Khoảng cách giữa màn và mặt phẳng hai khe là

  Trông thí nghiệm giao thoa I-âng. Xét điểm M trên màn, lúc đầu tại đó là vân sáng, sau đó dịch M ra xa mặt phẳng hai khe một đoạn nhỏ nhất là $\dfrac{1}{7}m$ thì tại M là vân tối. Nếu tiếp tục dịch màn ra 1 đoạn nhỏ nhất $\dfrac{16}{35}m$ nữa thì tại M lại là vân tối. Khoảng cách giữa màn và mặt...
 3. chinhanh9

  Khoảng cách MO là?

  Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp $S_1, S_2$ phát ra sóng có phương trình $u_1=a\cos \omega t$ và $u_1=- a\cos \omega t$. Cho $S_1S_2=15cm$. Tốc độ truyền sóng $v=1 \ \left(\text{m}/\text{s}\right), f=50Hz$. Gọi $O$ là trung điểm của $S_1S_2$. Tìm điểm $M$ gần $O$ nhất thuộc đoạn $S_1O$...
Top