f biến thiên

 1. xuanhoang281

  f biến thiên Tăng tần số từ 0 Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây

  Cho mạch điện xoay chiều R, L, C thỏa mãn $R^{2}>\dfrac{2L}{C}$; hiệu điện thế hai đầu mạch điện có giá trị hiệu dụng U không đổi, tần số thay đổi được. Tăng tần số từ 0 Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây: Tăng từ 0 đến giá trị $\leq U$ Tăng đến giá trị cực đại rồi sau đó giảm...
 2. kt1996

  f biến thiên Giá trị của R bằng

  Đặt điện áp $u=U_{0}\cos \omega t \left(V \right)$ ( $U_{0}$ không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm $\dfrac{4}{5\pi }H$ và tụ điện mắc nối tiếp. Khi $\omega =\omega _{0}$ thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch đạt giá trị cực...
 3. tkvatliphothong

  f biến thiên Biểu thức liên hệ đúng là

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số $f$ thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm điện trở thuần $R$, tụ điện $C$, cuộn cảm có độ tự cảm $L$ và đện tở $R'$. Khi $f=f_1$ hoặc $f=f_2$ thì đoạn mạch $AB$ có cùng hệ số công suất $\cos \varphi$. Khi $f=f_o$ thì...
 4. N

  f biến thiên Tìm f để $U_{AM}$ max

  Đặt vào 2 đầu đoạn mach AB theo thứ tự gồm cuộn cảm có điện trở r , tụ điện và điện trở R một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi trong đó tần số có thể thay đổi được . Gọi M là điểm nối giữa cuộn cảm và tụ điện . Biết $R = r \left( \sqrt{2} - 1 \right)$ . $L = \dfrac{1}{\pi } , C...
 5. chinhanh9

  f biến thiên Tính $f_1, f_2, \cos (\phi_1), \cos (\phi_2)$

  Cho mạch điện $RLC$ thỏa mãn $CR^2<2L$, điện áp hai đầu đoạn mạch $u=U \sqrt{2} \cos \left(\omega t\right) \left(V\right)$. Điều chỉnh $f=f_1$ thì $U_C$ max, công suất mạch $P=0,75 P_{max}$. Điều chỉnh $f_2=f_1+100 Hz$ thì $U_L$ đạt max. Tính $f_1, f_2, \cos \left(\phi_1\right), \cos...
 6. H

  f biến thiên Hãy xác định hệ số công suất của đoạn mạch

  Cho mạch điện RLC, cuộn cảm có điện trở thuần r. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng $u=125\cos100\pi.t$, $\omega$ thay đổi được. Đoạn mạch AM gồm R và C, đoạn mạch MB chứa cuộn dây. Biết $u_AM$ vuông pha với $u_MB$ và r=R. Với hai giá trị của tần số góc là $\omega_1=100\pi$ và $\omega_2=...
Top