động năng

 1. H

  Bài toán liên quan đến động năng, thế năng của dao động cơ

  1)Một chất điểm dao động điều hòa với chu kí T. Khoảng thời gian hai lần liên tiếp thế năng triệt tiêu? 2)Một chất điểm dao động điều hòa với chu kí T. Khoảng thời gian hai lần liên tiếp thế năng cực đại? 3)Một vật dao động điều hòa, tại vị trí Wđ=2Wt thì gia tốc nhỏ hơn gia tốc cực đại?
 2. datanhlg

  Động năng hạt $\alpha$ chiếm tỉ lệ là?

  $^{222}Rn_{86}$ đứng yên phát ra tia $\alpha$ và biến đổi thành hạt nhân khác. Lấy khối lượng hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. So với năng lượng toả ra thì động năng hạt $\alpha$ chiếm tỉ lệ là? 92% 98% 96% 90%
 3. ĐỗĐạiHọc2015

  Động nặng của vật tại vị trí $x=4cm$ là

  Một con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ $4\sqrt{2}$ chu kì T, lò xo nhé có độ cứng k, vật nặng 150g. Khoảng thời gian vật có độ lớn vận tốc không vượt quá $12\pi \sqrt{6} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$ trong 1 chu kì là $\dfrac{2T}{3}$. Động nặng của vật tại vị trí...
 4. Dark_Angel

  Động năng khi đó là:

  Một chất điểm dao động điều hòa không ma sát theo trục Ox. Biết rằng trong quá trình kháo sát vật chưa đổi chiều dao động. Khi vừa rời khỏi vi trí cân bằng một đoạn là s thì động năng của chất điểm là 12.95 mJ. Đi tiếp một đoạn s nữa thì động năng của chất điểm chỉ còn 12.6 mJ. Nếu chất điểm đi...
Top