đồng hồ quả lắc

  1. L

    Điều chỉnh con lắc thế nào để đồng hồ chạy đúng

    Một đồng hồ quả lắc đếm giây có chu kỳ T=2(s), mỗi ngày nhanh 90(s), phải điều chỉnh chiều dài của con lắc thế nào để đồng hồ chạy đúng? Tăng 0,2% Giảm 0,1% Tăng 1% Giảm 2%
  2. cuonghp96

    Nhiệt độ mà đồng hồ chạy chậm 2s là

    Một đồng hồ quả lắc chạy chính xác ở $20 ^{0}C$. Biết nhiệt độ tăng lên $1^{0}C$ thì chiều dài của con lắc tăng thêm 0.001%. Nhiệt độ mà đồng hồ chạy chậm 2s là trong một ngày đêm là $24.36^{0}C$ $24.63^{0}C$ $22.63^{0}C$ $20.36^{0}C$
Top