điện tích

  1. J

    Cường độ điện trường trong tụ điện phẳng tỉ lệ với điện tích của tụ không?

    Ta có C=Q/U và U=Ed thì có thể nói cường độ điện trường trong tụ điện phẳng tỉ lệ với điện tích của tụ không?
  2. MinhTài77

    Tính điện tích trong tấm kim loại

    Cho mạch như hình vẽ, A B C D là các tấm kim loại, lúc đầu đóng S1 lại thì điện tích trong tấm A là Q, giữ nguyên S1 và đóng luôn S2 lại thì điện tích trong tấm A là Q'. Hỏi Q'/Q bằng bao nhiêu. Xin các thầy cô giúp em với ạ
Top