điện áp hiệu dụng

 1. LeoLionel

  f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$ không đổi, tần số $f$ thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi $f=f_0$ Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện $U_C=U$. Khi $f=f_0+75$ Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm $U_L=U$ và...
 2. cuonghp96

  Để động cơ chạy đúng công suất định mức thì U có giá trị hiệu dụng

  Để bơm nước ngoài một cánh đồng xa, người ta dùng một máy bơm nước mà động cơ của nó là một động cơ điện loại $220V-704W$. Cách xa động cơ, có một nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U. Để động cơ hoạt động, người ta dùng dây truyền tải có điện trở tổng cộng $2,5\Omega $ nối từ nguồn...
 3. T

  f biến thiên Điện áp hiệu dụng cực đại hai đầu cuộn dây là

  Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L=\dfrac{6,25}{\pi }$ H , tụ điện có điện dung $C=\dfrac{10^{-3}}{4,8\pi }$ F . Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều $u=220\sqrt{2}\cos \left(\omega t+ \varphi\right)$ V, có tần số góc $\omega $ thay đổi được. Thay đổi...
 4. Gem

  Điện áp hiệu dụng để đưa lên 2 đầu đường dây truyền tải là

  Điện năng từ một trạm phát điện đến 1 nơi tiêu thụ bằng một đường dây truyền tải một pha có điện trở không đổi. Khi điện áp hiệu dụng đưa lên 2 đầu đường dây truyền tải là U thì hiệu suất truyền tải điện năng là 80%. Coi hệ số công suất truyền tải bằng 1 và công suất tới nơi tiêu thụ không đổi...
 5. Alitutu

  Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB bằng

  Cho đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm các phần tử theo thứ tự điện trở R, tụ điện C và cuộn cảm. Điểm M nằm giữa R và C, điểm N nằm giữa C và cuộn cảm. Khi đặt vào hai đầu mạch một điện áp có biểu thức $u=120\sqrt{2}\cos\left(100\pi {t}\right)V$ thì thấy điện...
 6. N

  Tính $U_L$ trong trường hợp tháo dây nối

  Cho mạch $RLC$ trong đó L là cuộn cảm thuần . Đặt vào 2 đầu mạch điện áp $220V-50hz$(mạch có tính dung kháng) . Khi nối tắt tụ C bằng 1 dây nối có điện trở không đáng kể thì hiệu điện thế 2 đầu mạch trễ pha so với $U_L$ góc \phi 1. Khi tháo dây nối ra thì hiệu điện thế toàn mạch sớm pha hơn...
 7. chinhanh9

  C biến thiên Giá trị cực đại đó là?

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số $f=50Hz$ vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần $R=100 \Omega $, cuộn cảm thuần $L$ có độ tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung $C$ thay đổi được. Điều chỉnh điện dung $C$ đến giá trị $C_1={10^{-4}}/{4\pi...
Top