cường độ dòng điện

 1. Xuân Thành

  MBA Thắc mắc cường độ dòng điện trong máy biến áp

  Có phải cường độ dòng điện tại mọi điểm trong cuộn sơ cấp hoặc thứ cấp là như nhau hay không?
 2. G

  Tìm nhiệt lượng tổng cộng tỏa ra trên các điện trở khi trạng thái mạch điện đã ổn định.

  Cho mạch điện như hình vẽ, biết $C_1 = C_2= C_3= C =\dfrac{C_4}{2} = 45\mu F, U= 24 V, R=11 \Omega $. Ban đầu K, K1. K2 đều mở, các tụ tích điện hoàn toàn. Sau đó mở k và đóng đồng thời K1, K2. A) Tìm nhiệt lượng tổng cộng tỏa ra trên các điện trở khi trạng thái mạch điện đã ổn định. B) Xác...
 3. vuhaiquan_11b3

  Cường độ dòng điện trong mạch chính và trong $R_2$ và $R_p$

  Cho $E= 12V, r = 1 \Omega, R_1= R_2 = R_3 = R_p = 3\Omega$. Biết $R_p$ là bình điện phân đựng dd CuSO4, cực dương là khác Cu. Tính: a/ cường độ dòng điện trong mạch chính và trong $R_2$ và $R_p$
Top