cùng pha

 1. missyou1946

  M cách trung trực của AB một khoảng bằng bao nhiêu

  trên mặt nước có 2 nguồn kết hợp AB cách nhua 8cm, dao động cùng pha với bước sóng là 1,5cm. Một đường thẳng xx'//AB và cách AB một khoảng 6cm. M là điểm dao động với biên độ cực đại trên xx' và gần A nhất. Hỏi M cách trung trực của AB một khoảng bằng bao nhiêu 4,66cm 4,24cm 4,16cm 4,76cm
 2. missyou1946

  M cách trung điểm O của AB gần nhất 1 khoảng bằng

  2 nguồn kết hợp AB cách nhau 5cm dao động với các phương trình $U_A=a\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{4} \right), U_B=\left(\omega t+\dfrac{\pi }{4} \right)$, $\lambda =2cm$, Một đường thẳng xx'//AB cách AB một khoảng bằng 3cm. M là điểm dao động với biên độ cực đại trên xx'. M cách trung...
 3. missyou1946

  M cách A một khoảng gần nhất bằng

  Trên mặt nước có 2 nguồn kết hợp A, B cách nhau 8cm dao động cùng pha với bước sóng phát ra là 1,5cm, Một đường thẳng xx' //AB cách AB một khoảng 6cm . M là điểm dao động vói biên dộ cực đại trên xx'. M cách A một khoảng gần nhất bằng 6,064cm 6,242cm 6,124cm 6,036cm
 4. inconsolable

  Hỏi M cách B 1 khoảng bao nhiêu?

  Trên mặt nước có 2 nguồn kết hợp A và B cách nhau 8 cm, dao động cùng pha với bước sóng là 1,5cm. Một đường thẳng xx' // AB và cách AB 6cm. M là điểm dao động cực đại trên xx' và gần A nhất. Hỏi M cách B 1 khoảng bao nhiêu? 10,64cm 10,44cm 10,54cm 10,84cm
 5. skylinehermes

  Tính số điểm trên chu vi hình vuông ABCD dao động cùng pha với nguồn O

  Trên mặt nước có 4 điểm ABCD lập thành 1 hình vuông có cạnh 40cm. Tại điểm O trên đường chéo AC và cách A $10\sqrt{2}$cm người ta đặt 1 nguồn dao động. Sóng từ O phát ra có bước sóng $\lambda$=2cm. Tính số điểm trên chu vi hình vuông ABCD dao động cùng pha với nguồn O. 42 40 38 46 Đồ thị biểu...
 6. H

  Vận tốc truyền sóng có giá trị là?

  Hai mũi nhọn $S_1$, $S_2$ cách nhau 9 cm, gắn ở đầu một cầu rung có tần số f = 20Hz được đặt cho chạm nhẹ vào mặt một chất lỏng. Gõ nhẹ cho cần rung thì hai điểm $S_1, \ \text{S}_2$ dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng: $u=a\cos_2\pi f$. Điểm M trên mặt chất lỏng dao động với...
 7. __Black_Cat____!

  Điểm dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng $AB$ một đoạn xa nhất l

  Bài toán: Trong hiên tượng giao thoa sóng Hai nguồn $AB$ cách nhau 20 cm , dao động cùng biên độ cùng pha. Cùng tần số $f=50H_{z}$, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $1.5 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm $A $bán kính $AB$. Điểm dao động với...
 8. G

  Số điểm dao động với biên độ cực đại là

  Có 2 nguồn kết hợp $S_1; S_2$ dao động với pt $u_1=a \cos(\omega t)$ và $u_2=a\sin(\omega t)$.Khỏang cách giữ hai nguồn là $S_1S_2=3.5\lambda $ .Trên $S_1S_2$ Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với $u_1$ là : 5 6 7 3 P/s: NTH 52 đã sửa lại toàn bộ công thức-bạn đăng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 lỗi quá.
 9. huynhcashin

  Số điểm dao động cùng pha với C trên đoạn MC là

  Ba điểm A,B,C trên mặt nước là ba đỉnh của một tam giác đều có cạnh 16cm trong đó A và B là hai nguốn sóng có phương trình $u_{1}=u_{2}=2\cos(20\pi t)(cm)$, sóng truyền trên mặt nước không suy giảm và có vận tốc 20(cm/s). M trung điểm AB. Số điểm dao động cùng pha với C trên đoạn MC là: 5 3 4 2
 10. P

  Số điểm M trên δ dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn là.

  Thực hiện giao thoa trên bề mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 45cm dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình uA=uB=5cos(20πt+π/12) (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,3m/s. Gọi δ là đường thẳng qua B và vuông góc AB. Số điểm M trên δ dao động...
 11. tranlehaiquan

  Có bao nhiêu điểm?

  Cho 2 nguồn ngược pha A, B có cách nhau 10.5$\lambda$. Trên AB có mấy điểm dao động cực đại và cùng pha với O ( O là trung điểm đoạn AB) 10 điểm 11 điểm 12 điểm 13 điểm
 12. tien dung

  Điểm M gần nhất trên trung trực của $S_1S_2$ dao động cùng pha với $u_1$ cách $S_1, S_2$ bao nhiêu

  Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước $S_1, S_2$ dao động với phương trình: $u_1 = asin(\omega t), u_2 = a\cos(\omega t)$, $S_1S_2 = 9\lambda $. Điểm M gần nhất trên trung trực của $S_1S_2$ dao động cùng pha với $u_1$ cách $S_1, S_2$ bao nhiêu. $\dfrac{45\lambda }{8}$ $\dfrac{39\lambda }{8}$...
 13. H

  Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với I là bao nhiêu

  Hai nguồn kết hợp A và B trên mặt chất lỏng dao động theo phương trình : $u_{A} = a\cos\left(100\pi t\right); u_{B} = b\cos\left(100\pi t\right)$. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. I la trung điểm của AB. M là điểm nằm trên đoạn AI, N là điểm nằm trên đoạn BI. Biết IM = 5 cm và IN =...
 14. superstar

  Hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ ,cùng pha với điểm M cách A một khoảng 1cm

  Trên một sợi day đàn hồi AB dài 25cm đang có sóng dừng, người ta thấy có 6 điểm nút kể cả hai đầu A và B. Hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M cách A một khoảng 1cm: 6 điểm 5 điểm 9 điểm 10 điểm
Top