cực đại

 1. L

  Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng

  Một mạch điện xoay chiều AB gồm một điện trở r=25 ôm mắc nối tiếp với đoạn mạch RLC(theo đúng thứ tự đó). Đưa điện áp xoay chiều có dạng u=100căn2.cos wt (w thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi w=w1 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Khi w=w2=2w1 thì công suất tỏa...
 2. Văn Long

  Số điểm cực đại cực tiểu trên đường vuông góc với 2 nguồn tại I.

  Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 2cos(40pit) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. I là điểm trên đoạn thẳng nối hai nguồn cách trung...
 3. D

  Tìm độ biến dạng cực đại của lò xo :

  Vật nặng $m$, gắn vào lò xo nhẹ có độ cứng k. Vật đặt trên một mặt phẳng nằm ngang, lò xo thẳng đứng. Đầu tự do của lò xo bắt đầu được nâng lên thẳng đứng với vận tốc $v$ không đổi. Tìm độ biến dạng cực đại của lò xo theo $k,m,v$.
 4. Xuân Thành

  Tốc độ của electron đến B gần giá trị nào

  Chiếu hai bức xạ có bước sóng 0.555 um và 0.377 um vào tấm kim loại có giới hạn quang điện $\lambda _{0}$, thì thấy vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron có độ lớn gấp đôi nhau. Chỉ chiếu bức xạ 0.555 um tách chùm electron có vận tốc cực đại cho nó bay từ A đến B trong điện trường đều...
 5. T

  f biến thiên Điện áp hiệu dụng cực đại hai đầu cuộn dây là

  Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L=\dfrac{6,25}{\pi }$ H , tụ điện có điện dung $C=\dfrac{10^{-3}}{4,8\pi }$ F . Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều $u=220\sqrt{2}\cos \left(\omega t+ \varphi\right)$ V, có tần số góc $\omega $ thay đổi được. Thay đổi...
 6. missyou1946

  M cách A một khoảng bằng

  Hai nguồn kết hợp AB cách nhau 10cm, dao động với phương trình $U_A=a\cos \left(\omega t \right)cm,U_B=a\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{3} \right)cm,\lambda =1,2$. Một đường thẳng xx' //AB cách AB một khoảng 8cm. M là điểm dao động với biên độ cực đại trên xx' và gần A nhất. M cách A một...
 7. missyou1946

  M cách trung trực của AB một khoảng bằng bao nhiêu

  trên mặt nước có 2 nguồn kết hợp AB cách nhua 8cm, dao động cùng pha với bước sóng là 1,5cm. Một đường thẳng xx'//AB và cách AB một khoảng 6cm. M là điểm dao động với biên độ cực đại trên xx' và gần A nhất. Hỏi M cách trung trực của AB một khoảng bằng bao nhiêu 4,66cm 4,24cm 4,16cm 4,76cm
 8. missyou1946

  M cách trung điểm O của AB gần nhất 1 khoảng bằng

  2 nguồn kết hợp AB cách nhau 5cm dao động với các phương trình $U_A=a\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{4} \right), U_B=\left(\omega t+\dfrac{\pi }{4} \right)$, $\lambda =2cm$, Một đường thẳng xx'//AB cách AB một khoảng bằng 3cm. M là điểm dao động với biên độ cực đại trên xx'. M cách trung...
 9. missyou1946

  M cách trung trực AB một khoảng gần nhất bằng

  Trên mặt nước có 2 nguồn kết hợp AB cách nhau 11.5cm, dao động ngược pha với bước sóng là 1,5cm. Một đường thẳng xx'//AB và cách AB một khoảng 8cm. M là điểm dao động với biên độ cực đại trên xx'. M cách xa trung trực AB nhất một khoảng bằng. 16,38cm 18,66cm 16,92cm 18,24cm
 10. missyou1946

  M cách A một khoảng gần nhất bằng

  Trên mặt nước có 2 nguồn kết hợp A, B cách nhau 8cm dao động cùng pha với bước sóng phát ra là 1,5cm, Một đường thẳng xx' //AB cách AB một khoảng 6cm . M là điểm dao động vói biên dộ cực đại trên xx'. M cách A một khoảng gần nhất bằng 6,064cm 6,242cm 6,124cm 6,036cm
 11. missyou1946

  Đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên $S_3S_4$ có 5 điểm dao động cực đại

  Cho 2 nguồn sóng $S_1$ và $S_2$ cách nhau 8cm. Về một phía của $S_1S_2$ lấy thêm 2 điểm $S_3$ và $S_4$ sao cho $S_3S_4$=4cm và hợp thành hình thang cân $S_1S_2S_3S_4$ . Biết bước sóng bằng 1cm. Hỏi Đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên $S_3S_4$ có 5 điểm dao động cực đại...
 12. missyou1946

  M cách B một khoảng bằng

  Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm , dao động với các phương trình $U_A=\cos \omega t , U_B=\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{3} \right)$, bước sóng bằng 1,2cm, một đường thẳng xx'//AB cách AB một khoảng bằng 8cm. M là điểm dao động với biên độ cực đại trên xx' và gần A nhất. M cách B một...
 13. tkvatliphothong

  Cảm kháng đoạn mạch AB gần giá trị nào nhất?

  Đặt điện áp xoay chiều có gía trị hiệu dụng $U=90\sqrt{5}\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm điện trở $R$, cuộn cảm thuần $L$ ($L$ thay đổi được) và tụ điện $C$ mắc nối tiếp. Khi $Z_L=Z_{L_1}$ hoặc $Z_L=Z_{L_2}$ thì điện áp hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị và bằng...
Top