chuyển động cùng chiều

  1. thanhphong_dragon

    Trong các giá trị dưới đây của $\varphi $, giá trị nào gần nhất với giá trị của $\varphi _{0}$?

    Tại một bờ hồ, có một vách đá dựng đứng cao $57 m$ so với mặt nước. Một người đứng trên vách đá đó ném xiên một hòn đá theo phương hợp với phương thẳng đứng góc $\varphi $; vận tốc ban đầu của hòn đá có độ lớn $\left|v \right|=3,8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Với giá trị $\varphi =\varphi...
  2. mpmikisg

    Tìm thời điểm gặp nhau lần đầu tiên của 2 chất điểm

    Hai chất điểm M và N dao động điều hoà trên cùng trục Ox quanh gốc tọa độ O với cùng biên độ, trong quá trình dao động xem chất điểm không va chạm vào nhau. Chu kì dao động của N là T, chu kì dao động của M là 3T. Ban đầu M và N cùng xuất phát từ gốc tọa độ, chuyển động cùng chiều. Thời điểm gặp...
Top