bước sóng

 1. cuonghp96

  Bước sóng của nguồn sáng là

  Trong thí nghiêm Young, nguồn sáng gồm hai ánh sáng đơn sắc cứ bước sóng $\lambda _{1}$ và $\lambda _{2}$ có liên hệ với nhau theo tỉ lệ $\lambda _{2}=1,5\lambda _{1}$. Biết khoảng cách giữa hai khe là $a=1,5mm$, khoảng cách giữa hai khe đến màn quan sát là $D=2m$. Thực nghiệm xác định giữa...
 2. N

  Để tăng b thì :

  Hai tấm kim loại A và B rất rộng hình tròn đặt song song đối diện nhau và cách nhau khoảng d . Thiết lập giữa 2 bản A và B một hiệu điện thế $U_{AB} = U > 0$ . Chiếu vào tâm O của tấm A 1 bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda $ thích hợp thì các electron quang điện có thể tới tấm B một đoạn gần...
 3. N

  Bước sóng $\lambda _2$ bằng

  Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng hai khe được chiếu đồng thời bằng 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda_1 = 0,54 10^{-6}$ và $\lambda_2 < \lambda_1$ . Trên một miền nào đó người ta thấy tổng cộng 21 vân sáng trong đó có 3 vân sáng trùng nhau và 2 trong 3 vân trùng nằm ở 2 đầu của...
 4. H

  Bước sóng của sợi dây là:

  Bài toán Sóng dừng xuất hiện trên sợi dây với tần số f=5Hz. Gọi thứ tự các điểm thuộc dây lần lượt là O, M, N, P sao cho O là điểm nút, P là điểm bụng sóng gần O nhất (M, N thuộc đoạn OP) . Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp để giá trị li độ của điểm P bằng biên độ dao động của điểm M, N...
Top