Giá trị $\alpha _{max}$ là

Bài toán
Con lắc đơn có vật nhỏ khối lượng M đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì một vật nhỏ khác khối lượng m = M chuyển động theo phương ngang với tốc độ 20$\pi $ (cm/s) đến va chạm đàn hồi với M. Sau va chạm con lắc đơn dao động với biên độ góc $\alpha _{max}$ và chu kì T = 1s. Lấy g = $\pi ^{2}$. Giá trị $\alpha _{max}$ là?
 
Bài toán
Con lắc đơn có vật nhỏ khối lượng M đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì một vật nhỏ khác khối lượng m = M chuyển động theo phương ngang với tốc độ 20$\pi $ (cm/s) đến va chạm đàn hồi với M. Sau va chạm con lắc đơn dao động với biên độ góc $\alpha _{max}$ và chu kì T = 1s. Lấy g = $\pi ^{2}$. Giá trị $\alpha _{max}$ là?
Va chạm đàn hồi với $m=M$ .
Vận tốc của $M$ sau va chạm $\rightarrow V=\dfrac{\left(M-m\right).v+2mv}{M+m}=v=20.\pi $
Áp dụng định luật bảo toàn năng lương

$\rightarrow \dfrac{1}{2}mv^{2}=mgl\left(1-\cos \alpha _{max}\right)$

$\Leftrightarrow \cos \alpha _{max}=1-\dfrac{V^{2}}{2gl}=1-\dfrac{V^{2}}{2g.\left(\dfrac{T^{2}}{\left(2\pi \right)^{2}}\right)g}$

$\rightarrow \alpha _{max}=23^{o}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Va chạm đàn hồi với $m=M$ .
Vận tốc của $M$ sau va chạm $\rightarrow V=\dfrac{\left(M-m\right).v+2mv}{M+m}=v=20.\pi $
Áp dụng định luật bảo toàn năng lương

$\rightarrow \dfrac{1}{2}mv^{2}=mgl\left(1-\cos \alpha _{max}\right)$

$\Leftrightarrow \cos \alpha _{max}=1-\dfrac{V^{2}}{2gl}=1-\dfrac{V^{2}}{2g.\left(\dfrac{T^{2}}{\left(2\pi \right)^{2}}\right)g}$

$\rightarrow \alpha _{max}=23^{o}$
Bạn giải thích giúp mình mấy cái không liên quan
$\alpha _{max}>10^{o}$ thì vẫn dùng công thức $\omega =\sqrt{\dfrac{g}{l}}$ được? Khi đó đâu có tính là dao động điều hòa?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
snsdcute27 Giá trị $\alpha$ gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Dao động cơ 0
datanhlg Giá trị của $\alpha _{0}$ là? Bài tập Dao động cơ 2
K Tìm giá trị $\alpha _{o}$ Bài tập Dao động cơ 2
Alitutu Giá trị của $\alpha _{o}$ bằng Bài tập Dao động cơ 2
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
P Giá trị của x gần nhất với giá trị nào Bài tập Dao động cơ 2
P Giá trị của A là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega $ Bài tập Dao động cơ 2
H Giá trị $H_{min}$ là Bài tập Dao động cơ 2
T Giá trị của l bằng Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị $A_2$ bằng bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị ban đầu của biên độ $A_2$ là Bài tập Dao động cơ 1
L Giá trị lớn nhất của gia tốc là? Bài tập Dao động cơ 0
M Giá trị $\omega$ lớn nhất là ? Bài tập Dao động cơ 1
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
Geni Nguyễn Biên độ giao động B có giá trị cực đại khi A bằng? Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
Trang Simon Giá trị cực đại của A2 Bài tập Dao động cơ 3
FireStorm S gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 2
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Giá trị của $m$ là: Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Giá trị nhỏ nhất của $\Delta t$ là Bài tập Dao động cơ 3
minhanhmia Giá trị của f là Bài tập Dao động cơ 4
Đông Hoa Đế Quân Tần số dao động gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Theo kết quả thí nghiệm của học sinh này thì gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm có giá trị? Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Năng lượng mà hệ cung cấp cho con lắc là $1\left(J \right)$thì $A$có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Ngay trước khi cắm vào quả cầu, viên đạn có tốc độ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
O Khi này A có giá trị là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Bty Chu kì dao động gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
huonghuong0812 Số lần lực hồi phục có giá trị -5N Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 $A_{3max}$ gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Dao động cơ 4
ahehe Chu kì dao động nhỏ của con lắc khi đó gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ dao động tổng hợp có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
ghjcghj Hạt cườm dao động với tần số góc có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 3
Như Trang Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega$ Bài tập Dao động cơ 4
0 Giá trị của $A_{1}$ Bài tập Dao động cơ 1
hientran Khoảng cách $m_{1}$ và $m_{3}$ theo phương thẳng đứng gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 10
hoankuty Hỏi thời gian lò xo nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
I Giá trị lớn nhất của n gần với giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Vận tốc $\frac{v_1}{v_2}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
Quan_Tham Tần số góc của con lắc có độ lớn gần với giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 2
LOVELY Giá trị của A và $\omega$ là? Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Thời điểm ban đầu đến khi trạm đất gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị ($A_1+A_2$) là: Bài tập Dao động cơ 3
ghjcghj Giá trị của $x_o$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Thì thế năng của vật B gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Dao động cơ 2
Fờ Tu Giá trị A không vượt quá Bài tập Dao động cơ 2
Fờ Tu Giá trị A là : Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top