Tức thời Tính L và viết biểu thức cường độ dòng điện .

Bài toán
Cho mạch điện không phân nhánh gồm $R=100\sqrt{3} \Large\Omega$ , cuộn dậy thuần cảm L và tụ điện $C=\dfrac{10^{-4}}{2\pi} (F)$ . Đặt vào 2 đầu mạch điện một điện áp $u=100\sqrt{2}\cos(100\pi t) (V)$ . Biết điện áp $U_{LC}=50V$ , dòng điện nhanh pha hơn điện áp . Hãy tính L và viết biểu thức cường độ dòng điện i trong mạch .

A. $L=0,318 H ; i=0,5\sqrt{2}\cos(100\pi t + \dfrac{\pi}{6} ) $

B. $L=0,159 H ; i=0,5\sqrt{2}\cos(100\pi t+ \dfrac{\pi}{6})$

C. $L=0,636 H ; i=0,5\cos(10\pi t+\dfrac{\pi}{6})$

D. $L=0,159 H ; i=0,5\sqrt{2}\cos(100\pi t -\dfrac{\pi}{6})$
 
dtdt95 đã viết:
Bài toán
Cho mạch điện không phân nhánh gồm $R=100\sqrt{3} \Large\Omega $ , cuộn dậy thuần cảm L và tụ điện $C=\dfrac{10^{-4}}{2\pi } \left(F\right)$ . Đặt vào 2 đầu mạch điện một điện áp $u=100\sqrt{2}\cos \left(100\pi t\right) \left(V\right)$ . Biết điện áp $U_{LC}=50V$ , dòng điện nhanh pha hơn điện áp . Hãy tính L và viết biểu thức cường độ dòng điện i trong mạch .

A. $L=0,318 H ; i=0,5\sqrt{2}\cos \left(100\pi t + \dfrac{\pi }{6} \right) $

B. $L=0,159 H ; i=0,5\sqrt{2}\cos \left(100\pi t+ \dfrac{\pi }{6}\right)$

C. $L=0,636 H ; i=0,5\cos \left(10\pi t+\dfrac{\pi }{6}\right)$

D. $L=0,159 H ; i=0,5\sqrt{2}\cos \left(100\pi t -\dfrac{\pi }{6}\right)$
Bài Làm:
Từ GT ta có:
$$U_{R}=50\sqrt{3}\left(V\right)\Rightarrow i=0,5\left(A\right)$$
Vì dòng điện nhanh pha hơn điện áp nên $Z_{C}$>$Z_{L}$
Vậy ta có:
$${Z}_{C}-{Z}_{L}=100\left(\Omega \right)$$
Mà ${Z}_{C}=200\left(\Omega \right)$
Nên ta có:
${Z}_{L}=100\left(\Omega \right)\Leftrightarrow L=0,318\left(H\right)$
Để ý ở đáp án có góc lệc là $\dfrac{\pi }{6}$
Kết hợp với đáp án ta có đáp án A
 
$Z_{C}=200 \Omega$
Từ giả thiết dòng điện nhanh pha hơn hiệu điện thế nên ta có $U_{LC}=\dfrac{U.(200-Z_{L})}{\sqrt{(100\sqrt{3})^{2}+(200-Z_{L})^{2}}}\Rightarrow Z_{L}=100 \Omega \Rightarrow L=0,3183H_{Z}$ nên có thể chọn luôn ý A.
Dạo này sao mình toàn làm khác kết quả người khác thế không biết. Mọi người xem rồi góp ý giúp mình với nha! Thanks
(Mà như mình thấy thì mình cũng không sai :) )
 
phenol phenic đã viết:
Mình vẽ giản đồ véc tơ giải, thì chọn được đáp án A ngay trong 30,5 và 1/2 giây.
Chọn A.
Có gì bạn trình bày cách làm cho mọi người tham khảo cách làm của bạn nha! Đừng chỉ đứng ngoài lề rồi công bố thời gian làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của bạn như thế. Diễn đàn là nơi để cùng nhau trao đổi và học hỏi mà. :) Thân!!!!
 
__Black_Cat____! đã viết:
$Z_{C}=200 \Omega$
Từ giả thiết dòng điện nhanh pha hơn hiệu điện thế nên ta có $U_{LC}=\dfrac{U.(200-Z_{L})}{\sqrt{(100\sqrt{3})^{2}+(200-Z_{L})^{2}}}\Rightarrow Z_{L}=100 \Omega \Rightarrow L=0,3183H_{Z}$ nên có thể chọn luôn ý A.
Dạo này sao mình toàn làm khác kết quả người khác thế không biết. Mọi người xem rồi góp ý giúp mình với nha! Thanks
(Mà như mình thấy thì mình cũng không sai :) )
Mình thấy cách của bạn quá chuẩn :D
Bình phương phát, bấm máy phát nữa chưa đến 25.5 s :))
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Tính L và I ? Bài tập Điện xoay chiều 7
PrinceX f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch tương ứng với $\omega_1$ và $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
JDieen XNguyeen Tính điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C và công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
0 Tính $U_{2}$ theo U, $N_{1}$,$N_{2}$ và n Bài tập Điện xoay chiều 1
0 Tính $U_{2}$ theo $U,N_{1},N_{2}$ và $n $ Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Tính số chỉ lớn nhất của vôn kế và điện dung C khi đó Bài tập Điện xoay chiều 3
N Tính $\alpha _1$ và $\alpha _2$ Bài tập Điện xoay chiều 6
chinhanh9 Tính điện áp và công suất nơi phát điện. Bài tập Điện xoay chiều 0
Gem L biến thiên Tính độ lệch pha giữa $U_{L}$ và $U_{AB}$ khi $L=L_{2}$ ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Xiwang R biến thiên Tính $P_{max}$ và R khi đó Bài tập Điện xoay chiều 1
vuhaiquan_11b3 Tính $U_{AB}$ và cường độ dòng điện qua các điện trở Bài tập Điện xoay chiều 3
phonglx MBA Tính hiệu điện thế hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng trên cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 10
ShiroPin L biến thiên Tính độ lệch pha giữa $u_L$ và $u_{AB}$ khi $L=L_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
H Tính điện áp và cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 3
Cherry MBA Tính độ giảm thế năng trên đường dây và công suất truyền tải nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tính $L_1 $và $U_C$ max Bài tập Điện xoay chiều 7
•One-HicF MBA Tính công suất mạch thứ cấp và cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Tính $r$ khi biết công suất và các điện áp. Bài tập Điện xoay chiều 5
haruki C biến thiên Tính giá trị $C_0$ và $U_{min}$ khi biết R, r, L và $U_{AB}$. Bài tập Điện xoay chiều 4
dtdt95 C biến thiên Tính điện dung và giá trị cực đại của công suất tiêu thụ. Bài tập Điện xoay chiều 1
M Tính $R_2$ và $C$ của đoạn mạch $R_1-Z_L-R_2-C$ Bài tập Điện xoay chiều 3
kiemro721119 Lệch pha Tính điện áp hai đầu cuộn dây và tụ điện. Bài tập Điện xoay chiều 3
Tăng Hải Tuân L biến thiên $L$ biến thiên,... Tính $R$ và $\omega$ Bài tập Điện xoay chiều 1
B Truyền tải điện Tính điện áp 2 đầu nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
D Tính dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 2
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
Z f biến thiên Tính f1, f2, f0 Bài tập Điện xoay chiều 9
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
Hasting L biến thiên Tính giá trị L khi $U_Dmax$ Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính giá trị cường độ hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
Klaproth Urani MPĐ Tính tốc độ quay của vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 0
L Mạch LrC . Tính $U_0$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
Quan_Tham Tính điện dung tụ điện? Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tính công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Lệch pha Tính cảm kháng của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Tức thời Tính điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t + 1/300 s Bài tập Điện xoay chiều 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top