Tính chiều sâu cực đại của vết cắt bằng Laze

Bài toán
Người ta dùng 1 loại laze $CO_2$ có công suất $P=10W$ làm dao mổ. Khi tia laze được chiếu vào vị trí cần mổ sẽ làm cho nước ở phần mô chỗ đó bốc hơi và mô bị cắt. Nhiệt độ cơ thể bệnh nhân là 37*C. Nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi của nước lần lượt là $c= 4,18$ kJ/kg.độ và $L= 2260 kJ/kg$. Biết chùm laze có bán kính $r= 0,1 mm$ và di chuyển với vận tốc $v= 0,5 cm/s$ trên bề mặt của mô mềm. Chiều sâu cực đại của vết cắt là:
A. 1 mm
B. 2 mm
C. 3 mm
D. 4 mm
 
Câu này đề chuyên sư phạm đây mà. Không biết thi đại học có cho cái này không nhỉ? Trong SGK nâng cao không nhắc đến công thức tính công suất chùm laze.
 
Lời giải
Xét trong thời gian 1s tia laser đi được $0,5$cm. Đường kính tia laser là 0,2mm…Vậy diện tích bề mặt $S=0,2.10^{-3}.0,5.10^{2}=10^{-6}m^2$
$ \Rightarrow $ thể tích khối nước $V=Sh$
Năng lượng tia laser cung cấp trong 1s:
$W=Pt=10J \Rightarrow W=mc\left(t_2-t_1\right)+Lm$
(Bao gồm năng lượng làm khối lượng nước m(kg) nóng từ $37^0$ đến $100^0C$ và năng lượng làm m(Kg) nước bay hơi hết ở $100^0C$, thực tế con người không phải loài sứa nên không có chuyện 100% cơ thể là nước nhưng tỉ lệ nước rất cao và ta tạm coi như đó là một khối nước cho dễ giải!)
$ \Rightarrow m\approx 4.10^{-6}kg=D.V=DSh$ với h là độ sâu tia lazer xuyên xuống lớp da, D là khối lượng riêng của nước$\left(D=1000\dfrac{kg}{m^3}\right)$
$\Rightarrow h=\dfrac{m}{DS}\approx 4.10^{-3}m=4mm$. Chọn D.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Tính tỉ số giữa số phôtôn gây hiện tượng quang dẫn với số phôtôn chiều tới khối kim loại ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
V Tính năng lượng của một photon mà xung lượng của nó bằng xung lượng của một electron có năng lượng bằng 0,3MeV Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
D Tính vận tốc cực đại của quang điện tử? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
BoythichFAP Tính cường độ dòng điện? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm tính từ vân tối thứ nhất đến vân tối thứ 13 Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
superstar Tính số photon của bức xạ ngắn nhất phát ra trong 4 phút Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Enzan Tính công cần thiết để tăng tốc electron từ trạng thái nghỉ đến vận tốc $0,5c$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
inconsolable Tính động năng cực đại khi e đập vào Anot? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
S Tính số vạch quang phổ của Hidro Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
091031103 Tính số photon tia X phát ra trong 1s ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
091031103 Tính khoảng cách xa nhất mà mắt người còn có thể thấy được nguồn sáng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
Halerm Dép Tính điện tích của electron quang điện Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
H Tính công suất chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Love_is_so_vague Tính chu kì của electron trong từ trường. Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
superstar Tính khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng và công suất của chùm laze Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Cherry Tính bán kính quĩ đạo lớn nhất của electron Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Heavenpostman Tính tỉ số $\dfrac{P_{1}}{P_{2}}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
M Công thoát A của kim loại đó tính theo $f_1$ và $f_2$ theo biểu thức là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
L Tính động năng của hạt nhân X. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
L Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện tính theo A là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
sooley Tính cảm ứng từ tại tâm nguyên tử hidro do chuyển động của e trên quỹ đạo K gây ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
banana257 Tính số photon của tia X thoát ra trong 1 s: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Một hạt có động năng tương đối tính gấp hai lần động năng cổ điển. Vận tốc của hạt đó bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
I Tính độ sâu cực đại của vết cắt bằng laze Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
tramyvodoi Tính số vân sáng Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
S Tính tần số của bức xạ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Nắng Tính năng lượng của photon. Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Tính tỷ lệ vận tốc của các bước sóng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
HuyGooner Tính vận tốc cực đại của e khi đập vào anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
triminhdovip137 Tính số photon tới catot trong 1s Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
tkvatliphothong Tính thời gian electron chuyển động trong tụ Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
tkvatliphothong Tính quãng đường mà electron đi được Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
thiencuong_96 Trong khoảng thời gian $\Delta t=3,25T$ tính từ thời điểm $t=0$ dòng điện không chạy qua tế bào quan Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
•One-HicF Tính k Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
kiemro721119 Tính công thoát và độ tăng diệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện giữa hai lần chiếu. Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
sparkling_star Tính dòng điện cực đại qua điện trở Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
O Xác định độ lớn và chiều vecto cảm ứng từ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
minhtangv Tìm chiều sâu vết cắt Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top