L biến thiên Giá trị U gần giá trị nào nhất?

Bài toán
Đặt điện áp $u=Uo\cos \omega t$ với Uo và $\omega $ không đổi vào 2 đầu đoạn mạch AB theo thứ tự L thay đổi được, R và C. Khi $L=L_1$ và $L=L_2$ thì $UL_1=UL_2$ dòng điện trong lệch $\dfrac{2\pi }{3}$ và điện áp hiệu dụng trên RC thay đổi 75V. Giá trị U gần giá trị nào nhất?
A. 44
B. 54
C. 64
D. 74
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top