Hãy tính chu kì dao động T của hệ hai vật?

Bài toán
Con lắc lò xo bố trí nằm ngang, một đầu gắn vào điểm cố định H đầu còn lại gắn với hệ hai vật m1 và m2. Biết lực tương tác cực đại giữa m1 và m2 là 8N và khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp điểm H chịu tác dụng của lực kéo 4$\sqrt{3}$ N là 0,2s. Hãy tính chu kì dao động T của hệ hai vật?
 
Bài toán
Con lắc lò xo bố trí nằm ngang, một đầu gắn vào điểm cố định H đầu còn lại gắn với hệ hai vật m1 và m2. Biết lực tương tác cực đại giữa m1 và m2 là 8N và khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp điểm H chịu tác dụng của lực kéo 4$\sqrt{3}$ N là 0,2s. Hãy tính chu kì dao động T của hệ hai vật?
Theo ý kiến chủ quan của mình thì mình thấy đề này không hay. Mình xin giải thử, mong mọi người cho nhận xét:
Lời giải
Vì Biết lực tương tác cực đại giữa m1 và m2 là 8N nên:

$m_{2}.\omega .A=m_{2}.\dfrac{k}{m_{1}+m_{2}}=8\left(N\right)$ (Điều này có lẽ chỉ muốn chứng tỏ trong giới hạn lực này, 2 vật dao động điều hòa cùng nhau).

Khi điểm H chịu tác dụng của lực kéo 4$\sqrt{3}$ N thì : hệ vật ở vị trí $\left|x \right|=\dfrac{A\sqrt{3}}{2}$. Vậy $2$ lần ngắn nhất liên tiếp thỏa mãn thời gian:

$t=\dfrac{T}{6}=0,2\left(s\right)$

$\Rightarrow T=1,2\left(s\right)$​
 
Theo ý kiến chủ quan của mình thì mình thấy đề này không hay. Mình xin giải thử, mong mọi người cho nhận xét:
Lời giải
Vì Biết lực tương tác cực đại giữa m1 và m2 là 8N nên:

$m_{2}.\omega .A=m_{2}.\dfrac{k}{m_{1}+m_{2}}=8\left(N\right)$ (Điều này có lẽ chỉ muốn chứng tỏ trong giới hạn lực này, 2 vật dao động điều hòa cùng nhau).

Khi điểm H chịu tác dụng của lực kéo 4$\sqrt{3}$ N thì : hệ vật ở vị trí $\left|x \right|=\dfrac{A\sqrt{3}}{2}$. Vậy $2$ lần ngắn nhất liên tiếp thỏa mãn thời gian:

$t=\dfrac{T}{6}=0,2\left(s\right)$

$\Rightarrow T=1,2\left(s\right)$​
Bạn ơi vì sao Khi điểm H chịu tác dụng của lực kéo 4$\sqrt{3}$ N thì : hệ vật ở vị trí $\left|x \right|=\dfrac{A\sqrt{3}}{2}$ vậy?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
apple13197 Hãy tính chu kì của con lắc A Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Hãy tính chu kì dao động $T$ của hệ hai vật. Bài tập Dao động cơ 0
F Hãy tính tỉ số q1/q2 ? Bài tập Dao động cơ 3
Del Enter Hãy tính vận tốc của vật ở thời điểm $t + \dfrac{1}{3}$s. Bài tập Dao động cơ 1
Huyen171 Hãy tính lực căng cực đại và cực tiểu của dây treo Bài tập Dao động cơ 3
thanh thương Hỏi vật sẽ đi qua điểm M mấy lần nữa và hãy tính tốc độ của vật mỗi khi nó đi qua M Bài tập Dao động cơ 1
vat_ly_oi Hãy tính gia tốc lớn nhất của vật Bài tập Dao động cơ 6
me gusta Hãy tính $x$ và $v$ sau thời điểm trên là $\pi/16s$ Bài tập Dao động cơ 23
T Hãy viết phương trình dao động của vật? Bài tập Dao động cơ 2
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
O Hãy xác định khối lượng của vật Bài tập Dao động cơ 4
H Hãy xác định thời điểm thứ 2014 vật có động năng bằng thế năng? Bài tập Dao động cơ 3
Mờ Rờ Light Em hãy trình bày phương án xác định gần đúng thể tích của một căn phòng? Bài tập Dao động cơ 0
F Hãy viết phương trình chuyển động của hệ hai vật m và m1 Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hãy xác định độ cứng của lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
P Hãy xác định giá trị cực đại của A để vật nặng vẫn dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 6
0 Hãy tìm $A_{3}, \varphi$ để ba vật khi dao động cùng nằm trên một đường thẳng? Bài tập Dao động cơ 3
G Hãy chứng tỏ 2 quả cầu A, B luôn luôn chuyển động về cùng 1 phía Bài tập Dao động cơ 0
banana257 Hãy lập tỉ lệ giữa biên độ $A$ và biên độ $A’$ Bài tập Dao động cơ 1
B Hãy tìm độ cứng của con lắc lò xo? Bài tập Dao động cơ 4
N Hãy lập tỉ lệ giữa biên độ A và biên độ $A^{'}$ Bài tập Dao động cơ 5
H Hãy tìm tốc độ lớn nhất của vật sau khi truyền vận tốc Bài tập Dao động cơ 0
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
thẳng tiến tớ FTU Lực đàn hồi thay đổi khoảng 2N đến 9N. Tính m Bài tập Dao động cơ 8
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
L Tính độ cứng lò xo Bài tập Dao động cơ 3
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
H Tính Vo ? Bài tập Dao động cơ 5
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
truhiki Tính khối lượng m của mỗi con lắc Bài tập Dao động cơ 1
M Tính I trong mạch RLC thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
SFW02.8 Tính tiêu cự của thấu kính Bài tập Dao động cơ 0
Đông Hoa Đế Quân Tính vận tốc $v_0$ Bài tập Dao động cơ 2
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
honganle99 Tính biên độ góc $\alpha _0$? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính chu kì dao động của thủy ngân trong bình Bài tập Dao động cơ 0
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
T Tính thời gian trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 1
H Tính công suất trên mạch LC Bài tập Dao động cơ 1
ghjcghj Tính từ lúc $t=0$, khoảng cách giữa hai vật lớn nhất vào thời điểm nào Bài tập Dao động cơ 4
giolanh Tính thời gian chuyển động thẳng của vật kể từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng lần thất Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top