Số vân tối trùng nhau

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa I-âng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân trên màn thu được lần lượt là: $i_1 = 0,5mm;$ $i_2 = 0,3mm.$ Biết bề rộng trường giao thoa là 5mm, số vị trí trên trường giao thoa có 2 vân tối của hai hệ trùng nhau là bao nhiêu?
A. 8
B. 3
C. 6
D. 4
* Mọi người giải chi tiết hộ em nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 1. Trong thí nghiệm giao thoa I-âng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân trên màn thu được lần lượt là: $i_1 = 0,5mm;$ $i_2 = 0,3mm.$ Biết bề rộng trường giao thoa là 5mm, số vị trí trên trường giao thoa có 2 vân tối của hai hệ trùng nhau là bao nhiêu?
A. 8 B. 3 C. 6 D. 4
* Mọi người giải chi tiết hộ em nhé!
Lời giải

$\dfrac{i_{1}}{i_{2}}=\dfrac{0,5}{0,3} \Rightarrow i_{\equiv }=1,5 $

Tọa độ vân tối: $x_{t}=\left(2k+1\right)i_{\equiv } $

Bề rộng trường giao thoa là 5 mm nên ta có:
$-\dfrac{L}{2}\leq x_{t}\leq \dfrac{L}{2} \Rightarrow k=-2; -1; 0; 1 $

Có 4 tối trùng nhau của 2 hệ vân

$\Rightarrow$ Chọn D.
 
Lời giải

$\dfrac{i_{1}}{i_{2}}=\dfrac{0,5}{0,3} \Rightarrow i_{\equiv }=1,5 $

Tọa độ vân tối: $x_{t}=\left(2k+1\right)i_{\equiv } $

Bề rộng trường giao thoa là 5 mm nên ta có:
$-\dfrac{L}{2}\leq x_{t}\leq \dfrac{L}{2} \Rightarrow k=-2; -1; 0; 1 $

Có 4 tối trùng nhau của 2 hệ vân

$\Rightarrow$ Chọn D.
Sao có thể tìm được $i_\equiv $ vậy ạ!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
B Tìm số vân sáng của bức xạ 1 trùng với số vân tối của bức xạ 2 trên đoạn MN? Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Số vân sáng quan sát được tối đa là Bài tập Sóng ánh sáng 0
Q Tổng số vân sáng và tối quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 4
Hải Quân Tìm số vân tối trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 0
Hải Quân Tìm số vân tối trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 6
V Trên đoạn MN, số vị trí mà vân sáng hệ 1 trùng với vân tối hệ 2 là Bài tập Sóng ánh sáng 4
huynhcashin Số vân tối quán sát được trên MP là Bài tập Sóng ánh sáng 7
P Tìm số vân tối trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 3
K Số vân tối trùng nhau của ba bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 10
triminhdovip137 Số vân tối quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 5
N Số khoảng tối (chưa đủ sáng so với vân sáng) đếm được là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Spin9x Tính số vân tối trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
phamngocchieulinh Tìm số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 2
H Số vân sáng trên màn có màu cùng với vân sáng trung tâm là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
V Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 7
ahehe Số vân sáng quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 10
V Tìm số vân sáng trong khoảng giữa 2 điểm Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tai Tran Khoảng vân và số vân sáng thu được Bài tập Sóng ánh sáng 1
Huan Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
shochia Số vân sáng của 2 bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
VAN SI LUC Xác định số vân sáng trên miền giao thoa và $\frac{i_1}{i_2}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
apple13197 Số vân sáng trên đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
vatly97 Tính số vân sáng khác màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
seiji asakawa Tính số vân sáng trên đoạn AB Bài tập Sóng ánh sáng 3
khanhtrinh97 Số vân sáng đỏ và bước sóng ánh sáng lục là Bài tập Sóng ánh sáng 7
khanhtrinh97 Số vân sáng cuả $\lambda $1 Bài tập Sóng ánh sáng 2
A Số vân quan sát đc trên màn là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Q Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 0
apple13197 Trên bề rộng L= 2,34 mm của màn ảnh, số vân sáng màu có $\lambda _{2} =0,585 \mu m$ quan sát thấy là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Hải Quân Số vân màu lam và vân màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp Bài tập Sóng ánh sáng 8
K Số vân sáng quan sát được là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
Hải Quân Số vân sáng và số màu vân quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 4
Hải Quân Tìm số các vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 10
N Số vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu ? Bài tập Sóng ánh sáng 8
N Số vân sáng trong khoảng giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 9 của bức xạ $\lambda _{1}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Số vân sáng quan sát được trên MN là Bài tập Sóng ánh sáng 2
vinh7aa Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 4
cuonghp96 Ta quan sát được số vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 2
tam01235 Quan sát được số vân sáng đơn sắc bằng Bài tập Sóng ánh sáng 13
datanhlg Số vân sáng trùng nhau quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 0
K Tổng số vân sáng trong trường giao thoa Bài tập Sóng ánh sáng 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tổng số vân sáng quan sát được trong khoảng $MN$ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Xuân Thành Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 5
N Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu vân trung tâm, quan sát được số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 0
D Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm trong khoảng giữa hai điểm M và N ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Tìm số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N Bài tập Sóng ánh sáng 15
V Số vân sáng màu đỏ quan sát được trên đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Số loại vân sáng quan sát được trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhất cùng màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 3
V Số vân sáng giữa hai vân trùng Bài tập Sóng ánh sáng 1
Y Trên đoạn AB có 121 vân sáng.Số vân sáng trùng nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 7
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top