Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/ phút thì dung kháng của tụ là

Bài toán
Nối 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R = 30 $\Omega $ mắc nối tiếp với một tụ điện. Bỏ qua điện trở các cuộn dây trong máy phát. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch là 1A. Khi roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch là $\sqrt{6}$ A. Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/ phút thì dung kháng của tụ là
A. 4$\sqrt{5}$
B. 2$\sqrt{5}$
C. 16$\sqrt{5}$
D. 6$\sqrt{5}$
 
Bài toán
Nối 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R = 30 $\Omega $ mắc nối tiếp với một tụ điện. Bỏ qua điện trở các cuộn dây trong máy phát. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch là 1A. Khi roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch là $\sqrt{6}$ A. Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/ phút thì dung kháng của tụ là
A. 4$\sqrt{5}$
B. 2$\sqrt{5}$
C. 16$\sqrt{5}$
D. 6$\sqrt{5}$
Bạn tham khảo ở đây nè! http://vatliphothong.vn/t/4248/
 
Bài toán
Nối 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R = 30 $\Omega $ mắc nối tiếp với một tụ điện. Bỏ qua điện trở các cuộn dây trong máy phát. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch là 1A. Khi roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch là $\sqrt{6}$ A. Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/ phút thì dung kháng của tụ là
A. 4$\sqrt{5}$
B. 2$\sqrt{5}$
C. 16$\sqrt{5}$
D. 6$\sqrt{5}$
Lời giải
Khi quay với tốc độ n vòng/phút: $I_{1}=\dfrac{k.n}{\sqrt{R^{2}+Z_{C}^{2}}}=1\left(1\right)$
Khi quay với tốc độ 2n vòng/phút: $I_{2}=\dfrac{k.2n}{\sqrt{R^{2}+\dfrac{Z_{C}^{2}}{4}}}=\sqrt{6}\left(2\right)$
Từ $\left(1\right),\left(2\right)\Rightarrow \dfrac{3}{2}=\dfrac{R^{2}+Z_{C}^{2}}{R^{2}+\dfrac{Z_{C}^{2}}{4}}\Rightarrow Z_{C}=\dfrac{2R}{\sqrt{5}}$
Vậy khi quay với tốc độ 3n vòng/phút thì $Z_{C}^{'}=\dfrac{Z_{C}}{3}=\dfrac{2R}{3\sqrt{5}}=4\sqrt{5}$
Từ đó chọn A.
 
Bài toán
Nối 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R = 30 $\Omega $ mắc nối tiếp với một tụ điện. Bỏ qua điện trở các cuộn dây trong máy phát. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch là 1A. Khi roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch là $\sqrt{6}$ A. Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/ phút thì dung kháng của tụ là
A. 4$\sqrt{5}$
B. 2$\sqrt{5}$
C. 16$\sqrt{5}$
D. 6$\sqrt{5}$
Bài này mà dùng chuẩn hóa thì tuyệt cú mèo :)
 
Lời giải
Khi quay với tốc độ n vòng/phút: $I_{1}=\dfrac{k.n}{\sqrt{R^{2}+Z_{C}^{2}}}=1\left(1\right)$
Khi quay với tốc độ 2n vòng/phút: $I_{2}=\dfrac{k.2n}{\sqrt{R^{2}+\dfrac{Z_{C}^{2}}{4}}}=\sqrt{6}\left(2\right)$
Từ $\left(1\right),\left(2\right)\Rightarrow \dfrac{3}{2}=\dfrac{R^{2}+Z_{C}^{2}}{R^{2}+\dfrac{Z_{C}^{2}}{4}}\Rightarrow Z_{C}=\dfrac{2R}{\sqrt{5}}$
Vậy khi quay với tốc độ 3n vòng/phút thì $Z_{C}^{'}=\dfrac{Z_{C}}{3}=\dfrac{2R}{3\sqrt{5}}=4\sqrt{5}$
Từ đó chọn A.
Cho mình hỏi tại sao lại là 2u vậy ạ?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T MPĐ Nếu roto quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì dung kháng của tụ điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng /phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 3
Heavenpostman MPĐ Nếu roto quay với tốc độ $3n$ vòng/phút thì dung kháng của tụ là Bài tập Điện xoay chiều 3
Snow_flower_9x Nếu tiếp tục tăng tốc độ của roto thêm 3 vòng/giây nữa thì suất điện động hiệu dụng phát ra là: Bài tập Điện xoay chiều 2
N MPĐ Nếu roto quay với 3n vòng/phút thì dung kháng của tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
rainmeteror MPĐ Nếu roto quay với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng? Bài tập Điện xoay chiều 1
N MPĐ Nếu roto có 4 cặp cực và cũng quay với tốc độ như trên thì cường độ hiệu dụng trong mạch bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
Tích Chu Nếu P1+P2=180 W thì P3 gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
L Nếu mắc nối tiếp thêm tụ có điện dung $C$ sao cho $2LC\omega ^{2}=1$ thì cường độ hiệu dụng là? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 4U thì công suất điện cung cấp cho khu dân cư tăng từ P? Bài tập Điện xoay chiều 3
D Nếu nối tắt tụ C thì biểu thức điện áp tức thời hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
hankhue Nếu làm ngắn tụ điện thì hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở thuần R là: Bài tập Điện xoay chiều 2
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Nếu một bóng đèn bị cháy thì Bài tập Điện xoay chiều 3
little_cry96 Nếu không có cuộn dây thì công suất tiêu thụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
V Nếu không nối tắt cuộn cảm thì điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu mắc thêm vào 1 điện trở thì cường độ là Bài tập Điện xoay chiều 1
hoangkkk Nếu $U=\sqrt{U_1^2+U_2^2}$ thì tần số góc là Bài tập Điện xoay chiều 3
D Nếu mắc nối tiếp 2 đoạn mạch này với nhau rồi vào điện áp xoay chiều trên thì trên đoạn mạch mới? Bài tập Điện xoay chiều 1
T Nếu nối tiếp hai mạch với nhau thì hệ số công suất của cả mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
Oneyearofhope Nếu tháo $C_2$ thì vôn kế chỉ bao nhiêu và điện trở R là: Bài tập Điện xoay chiều 2
superstar Hỏi nếu thay dây chì có đường kính $d_2$=2mm thì dây mới chịu được cường độ dòng điện hiệu dụng tối Bài tập Điện xoay chiều 3
skylinehermes MBA Nếu tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn thứ cấp bằng? Bài tập Điện xoay chiều 4
inconsolable Nếu chỉ mắc $C_1$ nối tiếp với cuộn dây thì tần số cộng hưởng là: Bài tập Điện xoay chiều 3
Alitutu Truyền tải điện Nếu tăng điện áp trước khi truyền đi lên 3 lần thì hiệu suất truyền tải bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N Nếu tăng tần số của điện áp đến giá trị bằng 2f thì dòng điện qua mạch có cường độ hiệu dụng bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hỏi nếu tăng điện áp trạm phát lên 3U thì trạm này cung cấp đủ điện năng cho bao nhiêu hộ dân? Bài tập Điện xoay chiều 3
Xiwang Nếu tăng R thì: Bài tập Điện xoay chiều 1
M Nếu thay ampe bằng 1 vôn kế có điện trở rất lớn thì nó chỉ $100V$, giá trị của R là Bài tập Điện xoay chiều 1
$\pi^{2}$ MPĐ Nếu tiếp tục tăng tốc độ của rôto thêm 60vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng lúc này Bài tập Điện xoay chiều 1
T Truyền tải điện Nếu điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát này cung cấp đủ điện năng cho Bài tập Điện xoay chiều 1
C Nếu đặt nối tiếp RCL vào mạch trên thì I bằng bao nhiêu ? Bài tập Điện xoay chiều 1
sooley C biến thiên Hỏi nếu điều chỉnh C để điện áp trên tụ đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
ngocnhat95 Nếu tăng đồng thời ở cuộn sơ cấp và thứ cấp số vòng dây như nhau thì điện áp cuộn thứ cấp sẽ: Bài tập Điện xoay chiều 10
H Nếu nối tắt hai đầu cuộn dây thì công suất của mạch là Bài tập Điện xoay chiều 8
T Nếu khi chỉ còn một tổ máy với hiệu suất H'. Tính H' Bài tập Điện xoay chiều 9
ShiroPin Nếu tăng đường kính dây chì lên 1,44 lần thì dây chì chịu được dòng điện có giá trị hiệu dụng tối đa Bài tập Điện xoay chiều 1
K MBA Nếu tăng thêm 3n vòng dây của phần ứng thì cường đọ hiệu dung qua R là Bài tập Điện xoay chiều 3
Phan Anh Nguyên f biến thiên Nếu tăng chu kỳ dòng điện từ 0,02s đến 0,2s thì công suất trên đoạn MB thay đổi thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 0
N Nếu mạch điện chỉ có điện trở R, cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp vào điện áp trên thì P mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
N MPĐ Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 800 vòng/phút thì dung kháng của đoạn mạch : Bài tập Điện xoay chiều 1
N Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch này với nhau rối vào điện áp xoay chiều trên thì đoạn mạch mới tạo? Bài tập Điện xoay chiều 2
__Black_Cat____! MPĐ Nếu chỉ đổi cách đấu ba điện trở thành hình tam giác thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi đường Bài tập Điện xoay chiều 6
N Truyền tải điện Nếu thay rôto của máy phát điện bằng 18000 vòng. Số cặp cực của rôto lúc đầu là Bài tập Điện xoay chiều 1
N Truyền tải điện Nếu tăng điện áp giữa hai đầu đường dây tải thành 40kV thì hiệu suất truyền tải là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Spin9x MBA Nếu đặt các máy tại nhà máy điện thì cung cấp điện năng cho ban nhiêu máy? Bài tập Điện xoay chiều 1
Spin9x MBA Nếu k=2n thì hiệu suất tuyền tải là bao nhiêu phần trăm ? Bài tập Điện xoay chiều 2
D MBA Nếu tỉ số vòng dây bằng $3k$ thì công suất tải nhận được là Bài tập Điện xoay chiều 1
phenol phenic Nếu đứt 1 dây pha toàn tải tiêu thụ công suât ? Bài tập Điện xoay chiều 2
T Nếu mắc R và C nối tiếp rồi mắc vào nguồn trên thì dòng diện qua mạch có giá trị hiệu dụng là Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top