Thắc mắc đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập

1 tụ điện phẳng có 2 bản diện tích mỗi bản s, cách nhau 1 khoảng d, được đặt trong 1 dòng các hạt mang điện chuyển động với vận tốc $%5Cvec{v}$ không đổi theo phương song song với các bản. Toàn bộ hệ thống được đặt trong 1 từ trường có cảm ứng từ $%5Cvec{B}$ song song với 2 bản và vuông góc với $%5Cvec{v}$. Điện trở suất của môi trường dẫn điện là $%5Crho$ và 2 bản tụ điện được nối với 1 điện trở R.

A) Giải thích tại sao tụ điện lại có tác dụng như 1 nguồn điện cung cấp 1 dòng điện không đổi cho R ?

B) Tính công suất tiêu thụ của R. Với giá trị nào của R thì công suất đó đạt giá trị cực đại $P_{max}$. Tính $P_{max}$

các anh chị ơi, em không hiểu đề này lắm, nếu $%5Cvec{B}$ song song với 2 bản thì nó phải song song với $%5Cvec{v}$ chứ, sao lại vuông góc ạ, anh chị giải thích giùm em với
 

Quảng cáo

Top