Tốc độ hạt nhân X?

Bài toán
Hạt $\alpha $ có động năng 7,7 MeV đến va chạm với hạt nhân $_{7}N^{14} $ đứng yên, gây ra phản ứng: $\alpha + _{7}N^{14} \rightarrow _{1}H^{1} + X $. Biết vận tốc của proton bắn ra có phương vuông góc với vận tốc hạt $\alpha $. Cho biết khối lượng các hạt nhân: $m_{\alpha } = 4,0015u; m_{p}=1,0073u; m_{N}=13,9992u$
$m_{X}=16,9947u; 1 uc^{2}=931 MeV$. Tốc độ hạt nhân X là?
A. $4,86.10^{6} \ \left(\text{m}/\text{s}\right) $
B. $4,96.10^{6} \ \left(\text{m}/\text{s}\right) $
C. $5,06.10^{6} \ \left(\text{m}/\text{s}\right) $
D. $5,15.10^{6} \ \left(\text{m}/\text{s}\right) $
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Hạt $\alpha $ có động năng 7,7 MeV đến va chạm với hạt nhân $_{7}N^{14} $ đứng yên, gây ra phản ứng: $\alpha + _{7}N^{14} \rightarrow _{1}H^{1} + X $. Biết vận tốc của proton bắn ra có phương vuông góc với vận tốc hạt $\alpha $. Cho biết khối lượng các hạt nhân: $m_{\alpha } = 4,0015u; m_{p}=1,0073u; m_{N}=13,9992u$
$m_{X}=16,9947u; 1 uc^{2}=931 MeV$. Tốc độ hạt nhân X là?
A. $4,86.10^{6} \ \left(\text{m}/\text{s}\right) $
B. $4,96.10^{6} \ \left(\text{m}/\text{s}\right) $
C. $5,06.10^{6} \ \left(\text{m}/\text{s}\right) $
D. $5,15.10^{6} \ \left(\text{m}/\text{s}\right) $
Lời giải
Bài dài quá.. Thi TNKQ hết thời gian luôn!
${p_X}^2={p_{\alpha}}^2+{p_p}^2$. Mối quan hệ động lượng với động năng: $p=2mK$.
$ \Rightarrow K_X=\dfrac{m_{\alpha}K_{\alpha}+m_pK_p}{m_X}$(1)
Từ công thức: $K_{\alpha}+\Delta E=K_p+K_X$(2)
Thay $K_X$ từ (1) vào (2) rồi biến đổi
$ \Rightarrow K_p=\dfrac{m_X\left(K_{\alpha}+\Delta E\right)-m_{\alpha}K_{\alpha}}{m_X+m_p}$
$\Delta E=\left(m_0-m\right)c^2=-1,21MeV$
$ \Rightarrow K_p=5,625MeV$. Thay vào (1) $ \Rightarrow K_X=2,164MeV$
$v_X=\sqrt{\dfrac{2K_X}{m_X}}\approx 4,96.10^6 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
$\Rightarrow$ B.
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Nguyễn Minh Hiền Tốc độ bay ra của hạt oxi xấp xỉ bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Long Stoner Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
highhigh Hạt đó đang chuyển động với tốc độ có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Bo Valenca Động năng của hạt nhân X có tốc độ nhỏ hơn là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
D Tốc độ của hạt nhân X ngay sau khi phóng xạ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
canhbao Tốc độ hạt nhân X là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
linh Tìm tốc độ của hạt mêzôn để năng lượng toàn phần của nó gấp 10 lần năng lượng nghỉ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
H Một hạt có năng lượng nghỉ gấp $4$ lần động năng của nó, thì hạt chuyển động với tốc độ: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
D Tốc độ tích tụ của trầm tích ở biển Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
A Tốc độ proton lúc đầu là. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Đậu Hoàng Anh Tìm vận tốc hai hạt trung gian Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
V Vận tốc hạt nhân sinh ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
S Dùng photon có vận tốc ban đầu Vo bắn vào hạt nhân 7Li3 đứng yên Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
P Góc giữa hai vecto vận tốc của hạt $\alpha $ và X là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
highhigh Tính vận tốc cực đại của êlectron khi rời khỏi nguyên tử đó Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
B Tìm vận tốc proton Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
K Tính vận tốc của hạt \alpha Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
H Tính vận tốc v của nguyên tử hiđrô Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
tramyvodoi Tỉ số giữa vận tốc hạt proton và hạt X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ShiroPin Một vật có khối lượng nghỉ là m, có động năng la W thì vận tốc của vật là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
NTH 52 Góc giữa vec-tơ vận tốc của hạt $\alpha$ và hạt X là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
hana no sakura Hạt notron có độ hụt khối không? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
ahehe Góc giữa các hướng chuyển động của hạt p và hạy Li có độ lớn gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
K Độ phóng xạ của lượng Rn còn lại là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
datanhlg Độ hụt khối hình thành hạt nhân $_{2}He^{3}$? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Đ Lượng Po có độ phóng xạ 1Ci nặng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
M Sau 6h, độ phóng xạ của khối chất còn lại là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
N Sau khoảng thời gian bao lâu, độ phóng xạ của hai chất bằng nhau ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
nghiaminh12345 Hãy tính số hạt nhân của nguồn bị phân rã trong 2 ngày; sau 8 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Mến Số hạt $\beta ^{-}$ phóng ra trong 1 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Tính góc tạo bởi hướng của 2 hạt nhân bay ra cùng động năng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Tính góc giữa hạt p và hạt $\alpha $ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Hải Quân Động năng của hạt α bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Hải Quân Động năng của hạt α bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
C Động năng hạt proton Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
hoankuty Hãy xác định tính chất góc giữa hai hạt nhân con $A$và $B$ ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
please help Động năng hạt $\alpha$ ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
G Động năng hạt $\alpha$ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
T Hai hạt có cùng động năng là hai hạt nào? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
ĐỗĐạiHọc2015 Số hạt nhân của nguồn này phân rã trong 3h là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Tính động năng hạt? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
T Tính năng lượng tỏa ra khi phân rã một hạt nhân? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Góc $\alpha$ giữa hai hạt sinh ra là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
apple13197 Sau 10 giờ sau đó tỉ số hạt nguyên tử của hai loại hạt trên bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Tính khoảng thời gian để số hạt nguyên chất của hỗn hợp chỉ còn một phần ba số hạt ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Động năng mỗi hạt X là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
B Hạt thứ 2 bị phân rã vào thời điểm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
datanhlg Topic: Hạt nhân nguyên tử Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
X Góc tạo bởi phương chuyển động của 2 hạt X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top