Trong các trạng thái sau, trạng thái kích thích cao nhất của nguyên tử hidro có thể là?

Câu hỏi
Trong quang phổ phát xạ của nguyên tử hidro chỉ thu được 9 vạch. Trong các trạng thái sau, trạng thái kích thích cao nhất của nguyên tử hidro có thể là?
A. N
B. O
C. M
D. L
 
Câu hỏi
Trong quang phổ phát xạ của nguyên tử hidro chỉ thu được 9 vạch. Trong các trạng thái sau, trạng thái kích thích cao nhất của nguyên tử hidro có thể là?
A. N
B. O
C. M
D. L
Lời giải
Chọn B.
Ta có $O\Rightarrow K$,$O\Rightarrow L$,$O\Rightarrow M$,$O\Rightarrow N$,$N\Rightarrow K$,$N\Rightarrow L$,$N\Rightarrow M$,$M\Rightarrow K$,$M\Rightarrow N$
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
NTH 52 Khi các electron trở về các quỹ đạo bên trong, nguyên tử: Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Thái Hoàng Số photon phát ra khi đi từ quỹ đạo ngoài về quỹ đạo phía trong Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
V Trong quang phổ vạch của hidro có mấy dãy? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 11
Hải Quân Sự chuyển động của e trong điện- từ trường Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 3
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang điện trong? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
proboyhinhvip Khi chùm sáng chỉ đến được tấm A thì trong mạch không có dòng điện, còn khi chiều đến được tấm B thì Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
anh yêu em Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
nguyenvanthanh Chiếu chùm tia X vào vỏ cầu này trong một thời gian rồi ngừng chiếu,sau đó quả cầu sinh ra Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Alitutu Quỹ đạo chuyển động của electron trong từ trường này là một đường Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 6
Alitutu Khi các electron trở về các quỹ đạo bên trong, nguyên tử sẽ bức xạ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Tăng Hải Tuân Hiệu điện thế hãm trong hiện tượng quang điện âm hay dương? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 5
andryshevakiev Khi truyền photon này trong môi trường có chiết suất $n = 2$ thì năng lượng của nó bằng Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 6
bluecat Các lá kim loại của quả cầu điện nghiệm sẽ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1

Quảng cáo

Top