5' cho một ý tưởng, 2' để hành động =))

kiemro721119 : lần sau mà đi gặp $ \zeta \alpha \nu \varepsilon $ thì a cho e đi ké rồi a trả của nợ nhá. Lần sau nữa a mà còn thì ae mình đi tiếp :))
 

Quảng cáo

Top