Giá trị $f_{0}$ gần với giá trị nào nhất sau đây?

Bài toán
Tiến hành thực hiện giao thoa sóng nước với hai nguồn đồng bộ đặt tại hai điểm $A$ và $B$ cách nhau $20cm$. Phương trình dao động của nguồn là$u=2\cos \left(2\pi ft\right)\left(cm\right)$ (tần số $f$ thay đổi được) và tốc độ truyền sóng là $1,6 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. M là một điểm trên mặt nước sao cho $MA=12\left(cm\right)$ và $MB=16\left(cm\right)$. Gọi số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn $MA$ và $MB$ là $x$ và $y$. Khi $f=f_{0}$ hoặc $f=\dfrac{4}{3}f_{0}$ thì $y-x=5$. Khi $f=\dfrac{4}{3}\left(f_{0}+n\right)$ và ứng với giá trị $n$ nhỏ nhất bằng $6Hz$ thì $y-x\neq 5$. Gía trị $f_{0}$ gần với giá trị nào nhất sau đây?
A. $86Hz$
B. $84Hz$
C. $82Hz$
D. $88Hz$
Trích đề thi thử THPT Lần 3-Bamabel :)
P/s: thấy đáp án B. vừa xinh, đặt gạch hóng cao nhân ;)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Số cực đại trên MA là số giá trị k nguyên thỏa mãn
$0,04\leq k\lambda<0,2 \Leftrightarrow 0,025f\leq k<0,125f$
Tương tự thì số cực đại trên MB là số giá trị k nguyên thỏa mãn
$-0,2
Tách khoảng này thành hai phần, để ý rằng số giá trị k nguyên thỏa mãn $0,025f\leq k<0,125f$ và $-0,125f
$\Rightarrow f=\dfrac{4}{3}\left(f_0+n\right)=120\Rightarrow f_0=84 Hz$
 
Last edited:
Số cực đại trên MA là số giá trị k nguyên thỏa mãn
$0,04\leq k\lambda<0,2 \Leftrightarrow 0,025f\leq k<0,125f$
Tương tự thì số cực đại trên MB là số giá trị k nguyên thỏa mãn
$-0,2
Để ý rằng số giá trị k nguyên thỏa mãn $0,025f\leq k<0,125f$ và $-0,125f
$\Rightarrow f=\dfrac{4}{3}\left(f_0+n\right)=120\Rightarrow f_0=84 Hz$
Em cũng làm như vậy. Tuy nhiên với tần số $86Hz$ và $88Hz$ cho $y-x=7$ . Nên có đôi chút phân vân về đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 chưa chặt chẽ hoặc cách làm không đúng với ý tưởng gia đề của tác giả!
 
Em cũng làm như vậy. Tuy nhiên với tần số $86Hz$ và $88Hz$ cho $y-x=7$ . Nên có đôi chút phân vân về đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 chưa chặt chẽ hoặc cách làm không đúng với ý tưởng gia đề của tác giả!
Bài này ý tưởng hay nhưng vẫn hơi thừa dữ kiện. Nếu sửa lại đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thành chỉ cho tại $f_0$ để $\left(y-x\right)=5$ và thay đổi một tần số một lượng nhỏ nhất là $6Hz$ để $\left(y-x\right)\neq 5$ thì vẫn giải được. Thậm chí Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này còn hay hơn nữa vì phải xét cả trường hợp giảm tần số đi để $\left(y-x\right)=4$ rồi so sánh xem thằng nào thay đổi ít hơn thì lấy. Còn trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này viết thế kia thành ra bảo tăng tần số mất rồi nên $\left(y-x\right)$ sẽ tăng và nhỏ nhất là 6. Anh thấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này rất thú vị ở cái đầu mút $0,025f$ :D
 
Ý tưởng của anh không có gì. Quan trọng là thằng M ở vị trí k = 2, a = 2,1 khi f = f0 và k = 2, b = 2,8 khi f = 4/3fo. Sau đó cho 2,8 lên 3 thôi
Đây gọi là lên chưa tới mà với đã đủ chiều cao
 
Không biết giải như này được không?
Nếu ban đầu ta coi điểm M ở vân cực đại trung tâm thì trên đoạn MA và MB có số cực đại bằng nhau. Nếu M dịch về nguồn A thì bắt đầu số vân cực đại trên MB nhiều hơn số vân cực đại trên MA.
Mà nhận thấy y-x=5 tức là điểm M chỉ có thể nằm trong khoảng vân cực đại thứ 2 và thứ 3 tính từ vân trung tâm. Nằm ngoài khoảng này thì y-x sẽ khác 5.
Có hai giá trị của tần số thỏa mãn điều kiện đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 là $f_{0}$ và $\dfrac{4}{3}.f_{0}$
Tần số tăng lên thì bước sóng giảm. Tức là các vân cực đại sẽ dịch gần về vân trung tâm hơn. Trong khi đó thì điểm M vẫn đứng yên. Vậy khi tần số là $\dfrac{4}{3}f_{0}$ thì điểm M đã nằm gần sát mép của đường cực đại thứ 3 ta chỉ cần tăng tần số đi một lượng nhỏ nữa là M sẽ trùng vào vân thứ 3 và lúc đó y-x khác 5.
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán khi $f=\dfrac{4}{3}\left(f_{0}+n \right)$ .
Tức là tăng thêm một lượng nhỏ nhất là $\dfrac{4}{3}. 6=8Hz$ thì điểm M sẽ trùng vào vân cực đại thứ 3.
Ta biến đổi như sau:
$MB-MA=16-12=k\lambda =3.\dfrac{v}{f}\Leftrightarrow f=\dfrac{3}{4}v$
Mà $f=\dfrac{4}{3}f_{0}+8$
Từ hai điều trên suy ra $\dfrac{3}{4}v=\dfrac{4}{3}f_{0}+8\Rightarrow f_{0}=84$
Đáp án B.
P/s: mình suy luận hơi dài nhưng lại đỡ phải biến đổi toán học.
Không sử dụng đến AB=20cm là sao nhỉ?? Liệu giải sai chăng
 
Nếu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này mà suy nghĩ dưới tư duy của 1 lớp các bạn làm trắc nghiệm thì ta có thể chọn ngay B. . Đơn giản vì chỉ có nó chia hết cho 3 trong các đáp án :)
 
Em có cách này, mọi người xem góp ý giùm em nhé ^^

Lấy điểm M' đối xứng với M qua vân trung tâm
Untitled.png
Từ đây suy ra, số vân cực đại (y-x) bằng số vân cực đại giữa hai điểm MM' (nếu M là 1 vân cực đại thì (y-x) bằng số vân MM' trừ đi một)
$\left|MA-MB \right| = k_{M}\left(\dfrac{v}{f} \right) \Leftrightarrow \left|MA-MB \right|f = k_{M}v$

Theo đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ứng với 2 giá trị $f_{o}$ và $\dfrac{4}{3}f_{o}$ thì số cực đại bằng 5 $\Leftrightarrow 2f tăng thì k tăng (khi f tăng từ $f_{o}$ đến $\dfrac{4}{3}f_{o}$ thì $2<>
$\Rightarrow f=\dfrac{4}{3}\left(f_{o}+6\right)$ thì $k_{M} = 3 $ khi đó $\left(y - x = 6\right)$ $\Rightarrow f_{o}=84 Hz$
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
Huy Cường Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 0
M Khoảng cách lớn nhất đoạn MN gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Độ lệch pha cực đại giữa hai dao động đã cho gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm $M$và $N$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Khoảng cách từ A đến gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
L Độ dài IM nhỏ nhất gần giá trị nào nhất? Bài tập Sóng cơ 1
ledinhthang98 X gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
V Mức cường độ âm tại trung điểm của đoạn AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Sóng cơ 7
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng $\lambda $ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
V Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Góc BAC có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Điểm M của BC không nhỏ hơn 70 dB. Giá trị đó gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Sóng cơ 2
A Điểm N dao động cùng pha với M gần M nhất cách M một đoạn có giá trị là bao nhiêu ? Biết AB = 16 cm Bài tập Sóng cơ 4
A Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi(kể từ khi phát sóng) gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 5
BoythichFAP Góc OCA gần giá trị nào nhất? Bài tập Sóng cơ 6
apple13197 Thời điểm ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2015 gần giá trị nào nhất (không kể khi t = 0) Bài tập Sóng cơ 8
A Giá trị cực đại của (a+b) gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách lớn nhất gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 2
BoythichFAP Giá trị A gần nhất? Bài tập Sóng cơ 1
N Cường độ âm gần giá trị nào Bài tập Sóng cơ 1
C Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi gần giá trị nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 7
GS.Xoăn Tỉ số $\delta=\dfrac{d_{max}}{d_{min}}$ có giá trị gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau Bài tập Sóng cơ 8
manhtri Góc $A_1$CO gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Cường độ âm gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 3
Q Giá trị gần với giá trị của gia tốc của điểm N Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Góc $A_1CO$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Mức cường độ âm tại A gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 4
K Điểm M cách C một đoạn gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
litieulong96 Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất mà giữa hai điểm M, N có giá trị gần đúng là Bài tập Sóng cơ 6
superstar Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần đúng nhất là Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Mức cường độ âm tại H gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Mức cường độ âm tại B’ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 4
tkvatliphothong Cường độ âm tại A gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
X Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi hai dây đối xứng qua VTCB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Lê Quang Hưng Bước sóng có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Khoảng cách giữa bụng và nút sóng kề nhau có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
khoaa8a Giá trị của A1 và A2 tương ứng là Bài tập Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
Nguyễn Hương Ly Giá trị của n là Bài tập Sóng cơ 2
N Nếu tăng dần giá trị của tần số sẽ có bao nhiêu giá trị tạo sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
L Giá trị $\alpha$ có thể là? Bài tập Sóng cơ 1
V Tính giá trị nhỏ nhất của x để điểm M dao động cùng pha với các nguồn A và B. Bài tập Sóng cơ 1
Tinh Hoang ON không thể có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
phanha11a1 Giá trị của $\varphi $ không thể bằng Bài tập Sóng cơ 4
phanha11a1 Tính giá trị của S Bài tập Sóng cơ 3
A Tại thời điểm mà li độ của M là 3 mm thì li độ của N có giá trị bằng: Bài tập Sóng cơ 4
0 Bán kính R có giá trị là: Bài tập Sóng cơ 6
A Giá trị của a và f là Bài tập Sóng cơ 12
M Tính giá trị biên độ sóng Bài tập Sóng cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top