Trong một thí nghiệm về dao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp O1 và O2

1, Bài toán
trong một thí nghiệm về dao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp O1 và O2 dao động[ cùng pha cùng biên độ. Chọn hệ trục tọa độ vuông góc xOy thuộc mặt nước với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn O1 còn nguồn O2 nằm trên tia Oy. Trên trục Ox có hai điểm P và Q đều nằm trên các vân vực đại sao cho hiệu đường đi đển hai nguồn lần lượt là lớn nhất và nhỏ nhất, các hiệu đường đi đó tương ứng là 4cm và 2cm, trên trục Ox khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại gần và xa O nhất là 5,5 cm. Tung độ của nguồn O2 .
A. 6cm
B. -6cm
C. 12cm
D. -12cm
2, Bài toán
trong một thí nghiệm về dao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp O1 và O2 cách nhau 6cm dao động cùng pha, cùng biên độ, bước sóng 2 cm, chọn hệ trục tọa độ xOy thuộc mặt nước với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn O1 còn nguồn O2 nằm trên tia Oy. Ban đầu trên Ox điểm P cách O một đoạn x(cm) thì nằm trên vân cực đại bậc k và là điểm dao động với biên độ cực đại xa O nhất. Dịch chuyển nguồn O2 trên trục Oy đến vị trí sao cho lúc này điểm P nằm trên vân cực tiểu bậc k+4. Độ dịch chuyển nguồn O2 là
A. 6cm
B. 10cm
C. 11cm
D. 9cm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
1, Bài toán
trong một thí nghiệm về dao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp O1 và O2 dao động[ cùng pha cùng biên độ. Chọn hệ trục tọa độ vuông góc xOy thuộc mặt nước với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn O1 còn nguồn O2 nằm trên tia Oy. Trên trục Ox có hai điểm P và Q đều nằm trên các vân vực đại sao cho hiệu đường đi đển hai nguồn lần lượt là lớn nhất và nhỏ nhất, các hiệu đường đi đó tương ứng là 4cm và 2cm, trên trục Ox khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại gần và xa O nhất là 5,5 cm. Tung độ của nguồn O2 .
A. 6cm
B. -6cm
C. 12cm
D. -12cm
2, Bài toán
trong một thí nghiệm về dao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp O1 và O2 cách nhau 6cm dao động cùng pha, cùng biên độ, bước sóng 2 cm, chọn hệ trục tọa độ xOy thuộc mặt nước với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn O1 còn nguồn O2 nằm trên tia Oy. Ban đầu trên Ox điểm P cách O một đoạn x(cm) thì nằm trên vân cực đại bậc k và là điểm dao động với biên độ cực đại xa O nhất. Dịch chuyển nguồn O2 trên trục Oy đến vị trí sao cho lúc này điểm P nằm trên vân cực tiểu bậc k+4. Độ dịch chuyển nguồn O2 là
A. 6cm
B. 10cm
C. 11cm
D. 9cm
Bạn chú ý không đăng 2 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập trong 1 mục nhé !
Bài số 2 đã được thảo luận trong dienx đàn !
http://vatliphothong.vn/t/6583/
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Heavenpostman Tốc độ truyền sóng cơ trong một môi trường ? Bài tập Sóng cơ 3
Demonhk Khoảng thời gian trong một chu kì mà vận tốc tức thời tại I lớn hơn tại vận tốc cực đại tại M Bài tập Sóng cơ 3
Tăng Hải Tuân Trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ có độ lớn gia tốc không nhỏ hơn $500\sqrt{2}cm/s^2$ là Bài tập Sóng cơ 1
K Trong khoảng giữa M và N số điểm dđ ngược pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
Đạt QH Âm truyền đi trong môi trường Bài tập Sóng cơ 1
Đạt QH Số vân cực đại trong vùng giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 4
trang331 Trên đoạn đường AB, vận động viên nghe thấy tiềng còi báo thức trong khoảng thời gian xấp xỉ Bài tập Sóng cơ 2
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
lethisao Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S đi qua A và B là Bài tập Sóng cơ 1
T Con lắc trong điện trường đều Bài tập Sóng cơ 3
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
Tuyển 52LQ Trong khoảng O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha $\dfrac{\pi }{6}$ với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
I Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước Bài tập Sóng cơ 3
B Xác định số điểm dao cực đại và cùng pha với hai nguồn trong HÌNH TRÒN Bài tập Sóng cơ 3
DaNoTuKy Tìm vận tốc trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 9
F Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với dao động tại O ? Bài tập Sóng cơ 3
BoythichFAP Gần với âm nào nhất trong thang nhạc? Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Trên đường cực đại ấy trong đoạn từ M đến N (kể cả hai điểm M, N) sô điểm dao động cùng pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Với tần số nằm trong khoảng từ 8 kHz đến 11 kHz, có bao nhiêu tần số tạo ra sóng dừng ? Bài tập Sóng cơ 2
GS.Xoăn Tần số $f$ có giá trị nào trong các giá trị sau? Bài tập Sóng cơ 2
P Trong thời gian t=2s kể từ lúc (P) có tọa độ x=0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao t Bài tập Sóng cơ 1
NAMDOAN Số đàn có trong dàn nhạc Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Tỉ số $\delta=\dfrac{d_{max}}{d_{min}}$ có giá trị gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau Bài tập Sóng cơ 8
minhtangv Tìm số ca sĩ hát trong tốp ca Bài tập Sóng cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Có thể phát ra có tần trong khoảng $9kHz:11kHz$ là Bài tập Sóng cơ 4
Uchiha Sasuke98 Trong khoảng $MN$ thuộc $AB$ có $5$ điểm liên tiếp dao động với biên độ $A\sqrt{2}$ , kể cả M,N thì Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng của sống âm truyền trong không khí bằng Bài tập Sóng cơ 0
A Hỏi ống sáo có khả năng cộng hưởng những âm có tần số nào sau đây, biết tốc độ âm trong không khí v= Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Bước sóng của âm đó khi truyền trong chất rắn bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
A Tính tần số sóng, biết tần số ƒ có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. Bài tập Sóng cơ 3
apple13197 Số điểm cực đại dao dộng cùng pha với A trong khoảng AB là Bài tập Sóng cơ 2
truongpham97 Quãng đường đi được trong thời gian 2t Bài tập Sóng cơ 3
Huy Nguyễn Giá trị của a và b trong biểu thức trên là Bài tập Sóng cơ 4
T Vận tốc dao động tại điểm B trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 8
Muộn Trong thời gian t = 2 (s) kể từ lúc (P) có tọa độ x = 0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại Bài tập Sóng cơ 5
huynhcashin Hỏi dây đàn đó có thể phát ra bao nhiêu hoạ âm có tần số trong khoảng 8 kHz -11kHz Bài tập Sóng cơ 6
dhdhn Hỏi trong khoảng giữa đoạn nối A và B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 9
A Chu kì dao động của con lắc lò xo trong điện trường là Bài tập Sóng cơ 2
superstar Năng lượng âm truyền qua mặt cầu tâm O đi qua B trong 1 phút Bài tập Sóng cơ 1
skylinehermes Từ lúc t = 1/60 s đến khi x= -1,5 cm tốc độ trung bình của phần tử trong thời gian trên là ? Bài tập Sóng cơ 1
D Tốc độ truyền âm trong không khí bằng Bài tập Sóng cơ 0
Tungthanhphan Trong khoảng $S_1S_2$ có bao nhiêu điểm dao dộng với biên đọ cực đại nhưng ngược pha với hai nguồn. Bài tập Sóng cơ 2
T Tần số và bước sóng trong không khí của âm phát ra? Bài tập Sóng cơ 1
Demonhk Khi ấy số bụng sóng trong đoạn thẳng AB có sóng dừng là Bài tập Sóng cơ 4
Demonhk Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi mặt cầu tâm S qua A và B là Bài tập Sóng cơ 9
tutsao3 Số điểm dao động với biên độ cưc đại trong khoảng từ A đến I là Bài tập Sóng cơ 1
Gem Số điểm dao động với biên độ 3cm trong khoảng hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
M Máy dò có thể phát hiện được những vật nặng trong không khí có kích thước cỡ bao nhiêu mm? Bài tập Sóng cơ 1
Iukk Trong khoảng MN có 8 điểm dao động cùng pha N. Khoảng cách MN bằng Bài tập Sóng cơ 1
hoangmac Tốc độ truyền âm trong không khí Bài tập Sóng cơ 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top