Hỏi khi đó người ta quan sát thấy gì?

Bài toán:
Tại 1 điểm $A$ trên mặt thoáng của 1 chất lỏng yên tĩnh, người ta nhỏ xuống đều đặn các giọt nước giống nhau cách nhau $0,01(s)$, tạo ra sóng trên mặt nước. Chiếu sáng trên mặt nước bằng 1 đèn nhấp nháy phát ra $25$ chớp sáng trong $1(s)$. Hỏi khi đó người ta quan sát thấy gì?
A. Mạt nước phẳng lặng
B. Dao động
C. Mặt nước sóng sánh
D. Gợn lồi gợn lõm đứng yên.
 
levietnghials đã viết:
Bài toán:
Tại 1 điểm $A$ trên mặt thoáng của 1 chất lỏng yên tĩnh, người ta nhỏ xuống đều đặn các giọt nước giống nhau cách nhau $0,01\left(s\right)$, tạo ra sóng trên mặt nước. Chiếu sáng trên mặt nước bằng 1 đèn nhấp nháy phát ra $25$ chớp sáng trong $1\left(s\right)$. Hỏi khi đó người ta quan sát thấy gì?
A. Mạt nước phẳng lặng
B. Dao động
C. Mặt nước sóng sánh
D. Gợn lồi gợn lõm đứng yên.
Lời giải:
Chọn $D$
Vì trong 2 lần đèn nháy, sóng truyền đi một đoạn bằng :
\[ \dfrac{25}{100}.\dfrac{1}{0,01}.\lambda=4\lambda\]
Các vân lồi, lõm chỉ đổi chỗ cho nhau, dường như chúng đứng yên vậy !
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Các câu hỏi liên quan đến điểm cực đại, cực tiểu Lí thuyết Sóng cơ 4
H Khi nguồn âm tiến lại gần, ta thấy Lí thuyết Sóng cơ 1
A Biên độ dao động tại M đạt cực đại khi ∆φ có giá trị Lí thuyết Sóng cơ 1
A Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi? Lí thuyết Sóng cơ 1
G Điều nào sau đây là không đúng khi nói về sự truyền của sóng cơ học? Lí thuyết Sóng cơ 3
NTH 52 Khi ta gảy dây đàn, ở các vị trí khác nhau trên cùng một dây đàn thì Lí thuyết Sóng cơ 2
tiepkent Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp Lí thuyết Sóng cơ 5
To_Be_The_Best Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng cơ ? Lí thuyết Sóng cơ 2
thiencuong_96 Điều nào sau đây sai khi nói về sóng dừng trên một sợi dây ? Lí thuyết Sóng cơ 4
lvcat Nhận định sai khi nói về đồ thị sóng Lí thuyết Sóng cơ 9
D Khi nói về sóng cơ học, nhận xét nào sau đây chưa chính xác ? Lí thuyết Sóng cơ 7
andryshevakiev Khi hiện tượng giao thoa sóng cơ xảy ra thì Lí thuyết Sóng cơ 15
Tăng Hải Tuân Khi người ca sĩ hát câu hát ngân cao thì thường đẩy micro ra xa. Trong thời gian micro bị đẩy ra xa Lí thuyết Sóng cơ 3
Tăng Hải Tuân Ý nghĩa của hiện tượng giao thoa sóng là khi có hiện tượng gioa thoa xảy ra là? Lí thuyết Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Khi có sóng dừng trên dây, những điểm trên cùng một bó sóng thì dao động : Lí thuyết Sóng cơ 1
S Khi nguồn phát âm chuyển động lại gần người nghe đang đứng yên thì người này sẽ nghe thấy một âm có Lí thuyết Sóng cơ 5
minhlamdc Pha dao động của sóng tại hai điểm đó là? Lí thuyết Sóng cơ 4
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top