Thay đổi A1 cho đến khi biên độ A đạt giá trị cực tiểu thì

Bài toán
Hai dao động cùng phương lần lượt có phương trình $x_{1}=A_{1}\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{3}\right)\left(cm\right)$ và $x_{2}=5\cos \left(\omega t\right)\left(cm\right)$. Dao động tổng hợp của hai dao động này có phương trình $x=A\cos \left(\omega t+\varphi \right)\left(cm\right)$. Thay đổi $A_{1}$ cho đến khi biên độ $A$ đạt giá trị cực tiểu thì?
A. $A_{1}=2,5\left(cm\right)$
B. $A_{1}=5\left(cm\right)$
C. $A_{1}=6\left(cm\right)$
D. $A_{1}=7\left(cm\right)$
P/s: Hồi chiều, anh Cuong đăng không rõ mấy đáp án trắc nghiệm nên em mạn phép sửa thành $A$ ; khi tính lại thì có lẽ các đáp án trắc nghiệm hướng tới $A_{1}$ ! Mong tác giả nhanh chóng phản hồi! Mod thân gửi !
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Hai dao động cùng phương lần lượt có phương trình $x_{1}=A_{1}\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{3}\right)\left(cm\right)$ và $x_{2}=5\cos \left(\omega t\right)\left(cm\right)$. Dao động tổng hợp của hai dao động này có phương trình $x=A\cos \left(\omega t+\varphi \right)\left(cm\right)$. Thay đổi $A_{1}$ cho đến khi biên độ $A$ đạt giá trị cực tiểu thì?
A. A=2,5 cm.
B. A = 5 cm.
C. A=6 cm.
D. A=7,5 cm.
Lời giải
$A^2={A_1}^2+25+2.A_1.5.\cos \dfrac{\pi }{3}$
$ \Rightarrow {A_1}^2+5A_1+25-A^2=0$
$ \Rightarrow \Delta=4A^2-75 \geq 0$
$A\geq \dfrac{5\sqrt{3}}{2} \Rightarrow A_{min}=\dfrac{5\sqrt{3}}{2}$
 
Last edited:
Lời giải
$A^2={A_1}^2+25+2.A_1.5.\cos \dfrac{\pi }{3}$
$ \Rightarrow {A_1}^2+5A_1+25-A^2=0$
$ \Rightarrow \Delta=4A^2-75\geq 0$
$A\geq \dfrac{5\sqrt 3}{2} \Rightarrow A_{min}=\dfrac{5\sqrt 3}{2}$
Em nghĩ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này là tìm $A_{1}$ . Mong thầy cho xin ý kiến !
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Nhưng khi đó $A_1=-\dfrac{b}{2a}=-2,5cm$
Có lẽ nào biên độ lại âm? Cần coi lại đề xem sao?
Đúng rồi! Về mặt toán học thì không có gì bàn cãi, nhưng ra được giá trị $A_{1}$ âm.
Có lẽ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này: $A=5\sqrt{3}\left(cm\right);A_{1}=5\left(cm\right)$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Thay đổi $A_{1}$ cho đến khi A đạt giá trị cực tiểu thì $\varphi$ bằng bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 3
htthao1506 Con lắc lò xo, nếu tăng khối lượng và không thay đổi biên độ thì: Bài tập Dao động cơ 4
thẳng tiến tớ FTU Lực đàn hồi thay đổi khoảng 2N đến 9N. Tính m Bài tập Dao động cơ 8
Trang Simon Chu kì thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
M Tính I trong mạch RLC thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
lethisao Để $\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}$ = $\frac{2}{3}$ thì cần thay đổi khối lượng vật như thế nào Bài tập Dao động cơ 5
V Năng lượng của hệ dao động thay đổi như thế nào Bài tập Dao động cơ 3
C Hỏi độ dài của nó phải thay đổi như thế nào để chu kỳ dao động không thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
Nô BiTa Nếu tần số của ngoại lực thay đổi từ 0,1 Hz đến 2 Hz thì biên độ dao động của con lắc ? Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Giá trị lớn nhất của A khi $\omega$ thay đổi gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Chu kỳ dao động thay đổi bao nhiêu lần ? Bài tập Dao động cơ 3
chinhanh9 Biên độ của con lắc sẽ thay đổi như thế nào? Bài tập Dao động cơ 0
B Năng lượng của con lắc thay đổi như thế nào? Bài tập Dao động cơ 0
highhigh Thế năng cực đại thay đổi như thế nào? Bài tập Dao động cơ 1
Change Chu kì và biên độ của con lắc đó thay đổi như thế nào? Bài tập Dao động cơ 2
D Khi thay đổi $\varphi _{3}$ để A3 có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại của nó thì $\varphi _{2}$ Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Hỏi năng lượng của hệ thay đổi 1 lượng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
P Khi thay đổi $\varphi_3$ để $A_3$ có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại của nó thì $\varphi_2$ ? Bài tập Dao động cơ 2
Heavenpostman Nếu thay đổi cách kích thích ban đầu của dao động thì những đại lượng nào sau đây sẽ thay đổi ? Bài tập Dao động cơ 3
Cador.Halley Sự thay đổi $\Delta T$ của chu kỳ con lắc Bài tập Dao động cơ 3
C Sự thay đổi biên độ con lắc lò xo trong thang máy Bài tập Dao động cơ 2
To_Be_The_Best Cơ năng của con lắc sau khi tác dụng điện trường thay đổi như thế nào Bài tập Dao động cơ 11
lam_vuong Thay đổi $A_{1}$ để biên đô A có giá trị lớn nhất $A_{max}$ Bài tập Dao động cơ 5
triminhdovip137 Năng lượng dao động của hệ thay đổi như thế nào Bài tập Dao động cơ 4
H Năng lượng dao động của hệ thay đổi là bao nhiêu?? Bài tập Dao động cơ 1
tkvatliphothong Cơ năng của con lắc thay đổi như thế nào Bài tập Dao động cơ 4
P Nhận xét nào sau đây về sự thay đổi vị trí của vật trong quá trình chuyển động là đúng? Bài tập Dao động cơ 1
ashin_xman Một con lắc đơn có chiều dài ${l}_{0}$,chu kì T,muốn chu kì T giảm 20%.Thì chiều dài thay đổi bao nh Bài tập Dao động cơ 7
dreamhigh315 Tấn số thay đổi, tính độ cứng của lò xo Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Pin có điện lượng ban đầu là $Q_0=10^{4}$(C).Hỏi đồng hồ chạy dc bao lâu thì phải thay pin Bài tập Dao động cơ 1
Lê Mai Xuân Thay đổi a đến khi A đạt giá trị cực tiểu thì? Bài tập Dao động cơ 0
hoangkkk Giá trị của pha ban đầu khi thay đổi $A_1$ để $A$ nhỏ nhất Bài tập Dao động cơ 25
adamdj Hỏi đồng hồ chạy thời gian là bao nhiêu thì thay pin Bài tập Dao động cơ 4
KSTN_BK_95 Hỏi đồng hồ chạy được thời gian t bằng bao lâu thì lại phải thay pin ? Bài tập Dao động cơ 8
•One-HicF Tìm thời gian hoạt động của đồng hồ sau mỗi lần thay pin ? Bài tập Dao động cơ 2
T Thời gian thay pin của con lắc Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Thế năng của nó biến đổi với tần số Bài tập Dao động cơ 2
kienduc_2000 Quảng đường đi được từ lúc thả đến lúc vecto gia tốc đổi chiều lần 2? Bài tập Dao động cơ 0
kienduc_2000 Sau va chạm con lắc đi được bao nhiêu thì đổi chiều chiểu động Bài tập Dao động cơ 0
caybutbixanh Quãng đường mà vật $m_1$ đi được từ lúc va chạm đến khi vật $m_1$ đổi chiều chuyển động ? Bài tập Dao động cơ 2
C Vật m chịu tác dụng lực F không đổi Bài tập Dao động cơ 1
A Gia tốc của vật đổi chiều là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Khoảng cách giữa hai vật kể từ lúc va chạm đến khi $\mathsf{m_1}$ đổi chiều chiều chuyển động lần đầ Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Hiệu tốc độ của hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 và lần 4 gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 8
Huy Nguyễn Nếu đột ngột đổi chiều điện trường ( phương vẫn nằm ngang) thì tốc độ cực đại của vật là Bài tập Dao động cơ 3
xuongrongnt Vận tốc của hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 kể từ thời điểm t=0 Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Vận tốc của 2 vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 kể từ lúc va chạm là: Bài tập Dao động cơ 0
inconsolable Quãng đường vật nặng đi được sau va chạm đến khi $m_1$ đổi chiều chuyển động là: Bài tập Dao động cơ 1
phaidodaihoc1996 Khoảng cách giữa 2 vật kể từ lúc va chạm đến lúc vật 1 đổi chiểu chuyển động lần đầu tiên là : Bài tập Dao động cơ 3
San Bằng Tất Cả Tính quãng đường đi được từ lúc thả đến lúc vectơ gia tốc đổi chiều lần thứ hai Bài tập Dao động cơ 10
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top