Quan hệ giữa t1 và t2 là?

Câu hỏi
Một hiện tượng vật lý xảy ra trong hệ quy chiếu quán tính K1 trong khoảng thời gian t1. Một người quan sát viên đứng yên trong hệ quy chiếu quán tính K2 thấy hiện tượng vật lý xảy ra trong khoảng thời gian t2. Biết rằng K1 chuyển động thẳng đều với vận tốc v so với K2. Quan hệ giữa t1 và t2 là?
A. $t_1>t_2$
B. $t_1<>
C. $t_1=t_2$
D. $t_1=2t_2$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu hỏi
Một hiện tượng vật lý xảy ra trong hệ quy chiếu quán tính K1 trong khoảng thời gian t1. Một người quan sát viên đứng yên trong hệ quy chiếu quán tính K2 thấy hiện tượng vật lý xảy ra trong khoảng thời gian t2. Biết rằng K1 chuyển động thẳng đều với vận tốc v so với K2. Quan hệ giữa t1 và t2 là?
A. $t_1>t_2$
B. $t_1<>
C. $t_1=t_2$
D. $t_1=2t_2$
Lời giải
$t_2=\dfrac{t_1}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}$
$ \Rightarrow t_2>t_1$. Chọn B.
 
Công thức này nhìn giống công thức $m=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}$ anh nhỉ :D
Nói chung là thời gian sẽ trôi chậm lại khi ngồi trong con tàu chuyển động với vận tốc cực cao gần bằng tốc độ ánh sáng... có nghĩa là ta ở một năm trong con tàu đó có thể ở trái đất đã 100 năm trôi qua! Và khi đó khối lượng vật chuyển động sẽ tăng lên đến vô cùng... người ta ước tính để một con tàu vũ trụ đạt được vận tốc bằng vận tốc ánh sáng thì cần năng lượng vô cùng lớn.. Bằng cả năng lượng của toàn bộ vũ trụ! Do vậy gần như không thể chế tạo được con tàu chạy với vận tốc ánh sáng!
 

Quảng cáo

Top