Nhiệt lượng tỏa ra ở đối catot trong 5 phút là?

Bài toán
Khi hiệu điện thế giữa anot và catot là 1,2 kV thì cường độ dòng điện qua ống tia Rơn ghen là 2mA, Nếu toàn bộ động năng của electron biến đổi thành nhiệt đốt nóng đối catot thì nhiệt lượng tỏa ra ở đối catot trong 5 phút là?
A. 800J
B. 900J
C. 700J
D. 1200J
 
Bài toán
Khi hiệu điện thế giữa anot và catot là 1,2 kV thì cường độ dòng điện qua ống tia Rơn ghen là 2mA, Nếu toàn bộ động năng của electron biến đổi thành nhiệt đốt nóng đối catot thì nhiệt lượng tỏa ra ở đối catot trong 5 phút là?
A. 800J
B. 900J
C. 700J
D. 1200J
Lời giải
$Q=UIt=1200.0,002.300=720J$. Bạn xem lại đáp án nhé!
 

Quảng cáo

Top