Vật dao động điều hòa, tại thời điểm t mà tích giữa li độ và vận tốc của vật âm ( xv<0), khi đó

Bài toán
Vật dao động điều hòa, tại thời điểm t mà tích giữa li độ và vận tốc của vật âm (xv<0), khi đó
A. vật đang chuyển động nhanh dần theo chiều dương.

B. vật đang chuyển động chậm dần về biên.

C. vật đang chuyển động nhanh dần về vị trí cân bằng.

D. vật đang chuyển động chậm dần theo chiều âm.
 
Bài toán
Vật dao động điều hòa, tại thời điểm t mà tích giữa li độ và vận tốc của vật âm (xv<0), khi đó
A. vật đang chuyển động nhanh dần theo chiều dương.

B. vật đang chuyển động chậm dần về biên.

C. vật đang chuyển động nhanh dần về vị trí cân bằng.

D. vật đang chuyển động chậm dần theo chiều âm.
Lời giải
Ta thấy. Để thỏa mãn $x.v<0$:
  • khi $x>0$ thì $v<0$. Lúc này vật đi $A\rightarrow 0$. Vật đang chuyển động về vị trí cân bằng theo chiều âm.
  • Khi $x<0$ thì $v>0$ . Lúc này vật đi $-A\rightarrow 0$. Vật đang chuyển động nhanh dần về vị trí cân bằng theo chiều dương.
Tóm lại, vật đang chuyển động nhanh dần về vị trí cân bằng :3
 
Lời giải
Ta thấy. Để thỏa mãn $x.v<0$:
  • khi $x>0$ thì $v<0$. Lúc này vật đi $A\rightarrow 0$. Vật đang chuyển động về vị trí cân bằng theo chiều âm.
  • Khi $x<0$ thì $v>0$ . Lúc này vật đi $-A\rightarrow 0$. Vật đang chuyển động nhanh dần về vị trí cân bằng theo chiều dương.
Tóm lại, vật đang chuyển động nhanh dần về vị trí cân bằng :3
Đáp án là A. hoặc C. !
A. Vật đang chuyển động nhanh dần theo chiều + là khi vật đi từ vị trí biên âm $x=-A$ tới VTCB. Khi đó $x<0,v>0 \Rightarrow x.v<0$(nhận).
B. Vật chậm dần về biên - thì $x<0,v<0 \Rightarrow x.v>0$(loại).
Vật chậm dần về biên + thì $x>0,v>0 \Rightarrow x.v>0$(loại).
C. Đúng. Lí luận như hoankuty
D. Vật chuyển động chậm dần theo chiều âm chỉ có thể xảy ra ở vị trí $-A$ đến $0$: vật đi từ vị trí cân bằng về biên âm. Do vậy $v<0, x<0\Rightarrow x.v>0$ (loại).
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
mai hoàn Chọn phát biểu sai, trong dao động của vật chịu lực cản nhỏ không đổi Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Động năng và thế năng của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số và? Lí thuyết Dao động cơ 1
kienduc_2000 Một con lắc lò xo dao động tắt dần theo phương ngang có lực ma sát nhỏ. Khi vật dao động dừng lại th Lí thuyết Dao động cơ 0
L Trong dao động điều hoà khi vật đổi chiều chuyển động thì Lí thuyết Dao động cơ 5
tritanngo99 Trong trường hợp nào sau đây dao động của 1 vật có thể có tần số khác tần số riêng của vật Lí thuyết Dao động cơ 1
C Dao động cơ học đổi chiều khi lực kéo về tác dụng lên vật Lí thuyết Dao động cơ 1
A Phát biểu nào sau đây là sai về dao động điều hòa của một vật? Lí thuyết Dao động cơ 1
A Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không đổi theo thời gian Lí thuyết Dao động cơ 1
A Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính gia tốc của một vật dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
K Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng tần số f thì chuyển động của vật: Lí thuyết Dao động cơ 1
bixxi Tại thời điểm t và thời điểm $(t+nT)$ của vật dao động tuần hoàn Lí thuyết Dao động cơ 5
tiepkent Biểu thức mô tả chuyển động của vật dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 17
K Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, lực phục hồi tác dụng lên vật Lí thuyết Dao động cơ 9
H Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa động năng và li độ của một vật dao động điều hòa có dạng Lí thuyết Dao động cơ 6
lvcat Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ $A> \dfrac{mg}{K}$, ta thấy Lí thuyết Dao động cơ 4
KSTN_BK_95 Tại sao vật không dao động? Lí thuyết Dao động cơ 1
superstar Một vật thực hiện dao động điều hòa vận tốc sẽ cùng chiều với gia tốc khi vật Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Vị trí cân bằng của vật là vị trí? Lí thuyết Dao động cơ 1
Điêu Thuyền Tìm thời gian, thời điểm và số lần vật đi qua Lí thuyết Dao động cơ 0
Hà Hữu Hưng Bài toán về quãng đường ngắn nhất vật đi được trong khoảng thời gian t Lí thuyết Dao động cơ 8
kienduc_2000 Kéo ba vật sao cho ba sợi dây lệch một góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ thì Lí thuyết Dao động cơ 0
L Trong chuyển động dđ điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây không thay đổi theo t Lí thuyết Dao động cơ 2
C Công thức định lí Cosin trong vật lý Lí thuyết Dao động cơ 2
P Tại sao con lắc lò xo không phụ thuộc vào khối lượng của vật Lí thuyết Dao động cơ 8
K Chọn kết luận đúng về sau va chạm hai vật Lí thuyết Dao động cơ 4
inconsolable Trong 2 lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng thì: Lí thuyết Dao động cơ 3
R Khi vật có vận tốc cực đại thì Lí thuyết Dao động cơ 5
KSTN_BK_95 Cơ năng của vật có thay đổi khi hệ quy chiếu của vật thay đổi không? Lí thuyết Dao động cơ 4
KSTN_BK_95 Tại sao nói khi cùng một môi trường , cùng lò xo thì vật nhẹ tắt dần nhanh hơn vật nặng Lí thuyết Dao động cơ 3
Đá Tảng Khi vật đi đang đi từ VT biên dương về VTCB thì vận tốc tăng hay giảm ? Lí thuyết Dao động cơ 8
Nắng Điều kiện của $A$ để vật không trượt khỏi nhau. Lí thuyết Dao động cơ 1
dreamhigh315 Sự thay đổi vị trí của vật trong quá trình chuyển động Lí thuyết Dao động cơ 1
htthao1506 Biên độ của dao động tổng hợp là biên độ dao động mỗi thành phần khi nào Lí thuyết Dao động cơ 1
V Con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nghiêng góc a thì chu kì dao động riêng của con lắc phụ thuộc vào Lí thuyết Dao động cơ 0
mai hoàn Chọn phát biểu sai về thế năng trong dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Trong dao động điều hòa của CLLX treo thẳng đứng thì lực đóng vai trò là lực hồi phục là Lí thuyết Dao động cơ 1
L Khi con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ Lí thuyết Dao động cơ 2
Nguyễn Minh Cảnh Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ Lí thuyết Dao động cơ 4
Fel Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 0
L Biên độ dao động Lí thuyết Dao động cơ 2
Q Dao động điều hoà Lí thuyết Dao động cơ 5
Toan12345 Chọn phát biểu sai của dao động cơ điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 8
L Chọn phát biểu sai về dao động duy trì Lí thuyết Dao động cơ 1
C Biên Độ dao động của con lắc lò xo Lí thuyết Dao động cơ 1
Lý Hữu Tài Biên độ dao động là Lí thuyết Dao động cơ 6
C Gia tốc trong dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 4
L Lí thuyết dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 13
L Tìm kết luận sai khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm trên đoạn thẳng nào đó? giải thích? Lí thuyết Dao động cơ 1
hoàidien Trong dao động điều hòa đọ lớn gia tốc: Lí thuyết Dao động cơ 2
Hải Quân Chọn phát biểu sai về sự tương tự giữa dao động với góc lệch nhỏ của con lắc đơn với dao động điện Lí thuyết Dao động cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top