Tính lực trung bình mà tường tác dụng lên đạn

Bài toán
Một khẩu súng có khối lượng $M = 4 \ \text{kg}$, nnòng súng nằm ngang, bắn ra một viên đạn $m=10 \ \text{g}$ với vận tốc 400 m/s theo phương ngang. Viên đạn bay qua bức tường, ngay khi xuyên qua tường trong 0,01 s thì vận tốc đạn còn 200 m/ s . Đáp số : 200N
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một khẩu súng có khối lượng $M = 4 \ \text{kg}$, nnòng súng nằm ngang, bắn ra một viên đạn $m=10 \ \text{g}$ với vận tốc 400 m/s theo phương ngang. Viên đạn bay qua bức tường, ngay khi xuyên qua tường trong 0,01 s thì vận tốc đạn còn 200 m/ s . Đáp số : 200N
Lời giải
Áp dụng công thức: $F.\Delta t=\Delta p=m\left(v_2-v_1\right)$
$ \Rightarrow F=-200N$ (Dấu - chứng tỏ lực hướng ngược chiều chuyển động của đạn). Về độ lớn thì $|F|=200N$
 
Last edited:

Quảng cáo

Top