Tìm vận tốc của xe khi hòn đá bay ngang ,ngược chiều chuyển động của xe với vận tốc 12

Bài toán
Một xe chở cát có khối lượng $m = 390 \ \text{kg}$ chuyển động theo phương ngang với vận tốc $v=8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$, hòn đá có khối lượng là $m= 10 \ \text{kg}$ bay đến cắm vào cát. Đáp số :7,5 m/s
 
Bài toán
Một xe chở cát có khối lượng $m = 390 \ \text{kg}$ chuyển động theo phương ngang với vận tốc $v=8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$, hòn đá có khối lượng là $m= 10 \ \text{kg}$ bay đến cắm vào cát. Đáp số :7,5 m/s
Bạn xem lại đề! Còn thiếu vận tốc của viên đá! Gọi $m_1,v_1$ là khối lượng và vận tốc của xe, $m_2,v_2$ là khối lượng và vận tốc của viên đá. Va chạm là mềm và hệ kín nên $m_1v_1+m_2v_2=\left(m_1+m_2\right)V$
$ \Rightarrow V=\dfrac{m_1v_1+m_2v_2}{m_1+m_2}$. Do không có $v_2$ nên bó tay không tính ra V
 
Bài toán
Một xe chở cát có khối lượng $m = 390 \ \text{kg}$ chuyển động theo phương ngang với vận tốc $v=8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$, hòn đá có khối lượng là $m= 10 \ \text{kg}$ bay đến cắm vào cát. Đáp số :7,5 m/s
Bài này đề thiếu lại k có câu hỏi sao mà làm
 

Quảng cáo

Top