Giá trị của $ \lambda $ là

Bài toán
Katot của tế bào quang điện có công thoát A= 1,5eV, được chiếu bởi bức xạ đơn sắc $ \lambda $. Lần lượt đặt vào tế bào, điện áp $U_{AK}= 3V$ và $U'_{AK}= 15V$, thì thấy vận tốc cực đại của electron khi đập vào anot tăng gấp đôi. Giá trị của $\lambda $ là
A. $0,259.10^{-6} m$
B. $0,795.10^{-6} m$
C. $0,497.10^{-6} m$
D. $0,211.10^{-6} m$
P/s: Cho mình hỏi tại sao ở đây mình không áp dụng cái công thức:$ h.f = A + e.U_{AK} $ rồi tính ra f luôn rồi suy ra $\lambda $ luôn? Mà nếu tính như vậy thì sẽ thừa dữ kiện(ví dụ như $U'_{AK}$ và "vận tốc cực đại của electron ...). Giúp mình giải thích bản chất của Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này với!
 
Bài toán
Katot của tế bào quang điện có công thoát A= 1,5eV, được chiếu bởi bức xạ đơn sắc $ \lambda $. Lần lượt đặt vào tế bào, điện áp $U_{AK}= 3V$ và $U'_{AK}= 15V$, thì thấy vận tốc cực đại của electron khi đập vào anot tăng gấp đôi. Giá trị của $\lambda $ là
A. $0,259.10^{-6} m$
B. $0,795.10^{-6} m$
C. $0,497.10^{-6} m$
D. $0,211.10^{-6} m$
P/s: Cho mình hỏi tại sao ở đây mình không áp dụng cái công thức:$ h.f = A + e.U_{AK} $ rồi tính ra f luôn rồi suy ra $\lambda $ luôn? Mà nếu tính như vậy thì sẽ thừa dữ kiện(ví dụ như $U'_{AK}$ và "vận tốc cực đại của electron ...). Giúp mình giải thích bản chất của Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này với!
Lời giải
Theo công thức Anhxtanh $\dfrac{{hc}}{\lambda } = A + \dfrac{{mv_o^2}}{2}$
Theo định lý động năng $\Delta W_{d}=\dfrac{{m{v^2}}}{2} - \dfrac{{mv_0^2}}{2} = \left| e \right|{U_{AK}}$ (với v vận tốc của electron khi đến anot)
Đặt $\dfrac{4mv^{2}}{2}-\dfrac{mv_{0}^{2}}{2}=|e|U'_{AK}\left(2\right)$
Từ $\left(1\right),\left(2\right)\Rightarrow \dfrac{3mv_{0}^{2}}{2}=|e|\left(U_{AK}^{'}-3U_{AK}\right)=3\left(eV\right)$
$\dfrac{{hc}}{\lambda } = A + \dfrac{{mv_o^2}}{2} = 1,5{\rm{ }}\left( {eV} \right){\rm{ }} + {\rm{ }}1{\rm{ }}\left( {eV} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}2,5{\rm{ }}\left( {eV} \right)$
$\lambda = \dfrac{{hc}}{{2,5eV}} = \dfrac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{2,5.1,{{6.10}^{ - 19}}}} = 4,{97.10^{ - 7}}m = 0,497\mu m$. Từ đó chọn C.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
ahehe Giá trị của f bằng? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của P gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
dhdhn Giá trị cực đại của v là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Động năng cực đại của quang e khi tới anốt có giá trị nào sau đây Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
Change Tốc độ cực đại của quang electron có giá trị Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
X Muốn thu đc chỉ 3 vạch quang phổ thì động năng của e có giá trị ntn? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
banana257 Giá trị của I là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
ShiroPin Giá trị nào dưới đây là tần số của một trong các phôtôn đó Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Giá trị của $\lambda$ là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
thehiep Giá trị của $\lambda _1,\lambda _2$ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Nắng Năng lượng Ion hóa của Hidro nhận giá trị nào. Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
tkvatliphothong Tìm giá trị của các bước sóng Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
Hoc0966460336 Giá trị k là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
anh yêu em Số hạt a mà 1 mg $Ra^{226}$ phát ra trong 1 phút gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
chinhanh9 Hiệu điện thế hãm có giá trị là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
đắc toàn Công suất ánh sáng ứng với độ nhạy này có giá trị nào Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
D Để có điện áp hãm $U'_{h}$ với giá trị $\left|U'_{h} \right|$ giảm 1V so với $\left|U_{h} \right|$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
skylinehermes Giá trị giới hạn quang điện $\lambda _{0}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Đức Trung Bước sóng $\lambda $ có giá trị là Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
T Nếu thay bức xạ trên bởi bức xạ đơn sắc khác có giá trị bước sóng $\lambda '=\frac{\lambda }{n}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Hoàng Phong Gía trị của $\lambda $ là : Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Tốc độ của electron trên quỹ đạo dừng thứ ba là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
V Tính năng lượng của một photon mà xung lượng của nó bằng xung lượng của một electron có năng lượng bằng 0,3MeV Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
giolanh Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích sự phát quang của chất đó thì ánh sáng phát quang có thể có màu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
D Tính vận tốc cực đại của quang điện tử? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
O Xác định giới hạn quang điện của kim loại làm catot Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Để âm do nguồn phát ra làm nhức tai thì công suất P của nguồn là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 12
Hải Quân Động năng cực đại của electron khi đập vào anôt là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 16
T Hiệu suất phát quang cực đại của đèn ba phổ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
please help Bước sóng ngắn nhất của tia X? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Giới hạn quang điện của kim loại là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anot có electron đập vào bằng bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
iphodtv Vận tốc cực đại của quang điện tử là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
T Mức năng lượng của nguyên tử Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Động năng ban đầu cực đại của quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Công thoát của electron đối với kim loại dùng làm catốt sẽ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
apple13197 Động năng của electron sau va chạm là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
apple13197 Vận tốc nhỏ nhất và vận tốc lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Giới hạn quang điện của kim loại Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
X Xác định bước sóng những vạch quang phổ của ng tử H xuất hiện khi bắn phá ng tử H ở trạng thái cơ bả Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
H Động năng cực đại của electron khi đập vào anot là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
L Động năng của electron còn lại là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
H Khối lượng động của photon ứng với bức xạ này là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
superstar Tính số photon của bức xạ ngắn nhất phát ra trong 4 phút Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
datanhlg Công suất của chùm tia X do ống phát ra là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Điện thế cực đại của quả cầu là Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
K Bước sóng của bức xạ kích thích phải thỏa điều kiện Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
anh yêu em Tại thời điểm có $i _{2}= i _{1}= I _{1}$ thì tỉ số điện tích $q_{2}/q_{1}$ của hai tụ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
tandatinfotech Động năng cực đại của các electron quang điện khi đến anot là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
datanhlg Tỉ số giữa tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất mà proton của đám khí có thể bức xạ phát ra? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top