Lệch pha Tính công suất

Bài toán
Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R và đoạn mạch X mắc nối tiếp. Điện áp đăt vào hai đầu đoạn mạch có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của R và giữa hai đầu của đoạn mạch X có cùng giá trị và lệch pha nhau góc $\dfrac{\pi }{3}$ . Để hệ số công suất bằng 1 thì người ta phải mắc tiếp với mạch một tụ điện có điện và khi đó công suất tiêu thụ trên mạch là $100W$. Khi chưa mắc thêm tụ thì công suất tiêu thụ trên mạch là?
A. $85W$
B. $75W$
C. $71W$
D. $87W$
 
Bài toán
Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R và đoạn mạch X mắc nối tiếp. Điện áp đăt vào hai đầu đoạn mạch có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của R và giữa hai đầu của đoạn mạch X có cùng giá trị và lệch pha nhau góc $\dfrac{\pi }{3}$ . Để hệ số công suất bằng 1 thì người ta phải mắc tiếp với mạch một tụ điện có điện và khi đó công suất tiêu thụ trên mạch là $100W$. Khi chưa mắc thêm tụ thì công suất tiêu thụ trên mạch là?
A. $85W$
B. $75W$
C. $71W$
D. $87W$
Lời giải

Từ đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta suy ra X chưa $rL$
Khi đó ta suy ra $\varphi= \dfrac{\pi }{6}$
suy ra công suất: $P=P_{max} \cos ^2 \varphi= \dfrac{3}{4}. 100 =75 W$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

khi $\cos \varphi=1\Rightarrow P_{max}=\dfrac{U^2}{R+r}=100\Rightarrow U^2=100\left(R+r\right)$ (1)
$\tan \dfrac{\pi }{3}=\dfrac{Z_L}{R}=\sqrt{3}\Rightarrow Z_L=R\sqrt{3}$ (2)
$U_d=U_R\Rightarrow r^2+Z_L^2=R^2\Rightarrow R=2r$ (3)
Công suất chủa mắc tụ C là.
$P=\left(R+r\right)\dfrac{U^2}{\left(R+r\right)^2+Z_L^2}$ (4)
$\Rightarrow P=75W$

Ps: giải như cách trên bạn kia là nhanh nhất.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
G Tính công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân R biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi R = R1: Bài tập Điện xoay chiều 8
please help Tính hệ số công suất sau? Bài tập Điện xoay chiều 6
PrinceX f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch tương ứng với $\omega_1$ và $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
JDieen XNguyeen Tính điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C và công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
P Tính công suất tiêu thụ Bài tập Điện xoay chiều 1
A Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 7
A L biến thiên Công suất tỏa nhiệt cực đại, tính giá trị Pmax Bài tập Điện xoay chiều 1
BoythichFAP Tính hệ số công suất của AM khi xảy ra cộng hưởng? Bài tập Điện xoay chiều 6
C Tính công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X? Bài tập Điện xoay chiều 5
Trà My HVCS Tính công suất tiêu thụ Bài tập Điện xoay chiều 3
inconsolable R biến thiên Tính giá trị công suất cực đại Bài tập Điện xoay chiều 1
litieulong96 Tính công suất cực đại của mạch khi R biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 4
minhdoan Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 3
chinhanh9 Tính điện áp và công suất nơi phát điện. Bài tập Điện xoay chiều 0
L Lệch pha Tính hệ số công suất của mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Muộn Tức thời Tính hệ số công suất của mạch AM khi cộng hưởng. Bài tập Điện xoay chiều 2
hao.baobinh10 f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi đó Bài tập Điện xoay chiều 3
inconsolable Tính công suất của các tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
ASBQE Lệch pha Tính công suất tiêu thụ trên $X$. Bài tập Điện xoay chiều 3
Xiwang Tính công suất tiêu thụ của cuộn dây ? Bài tập Điện xoay chiều 1
hao.baobinh10 Tức thời Tính công suất trung bình của đèn Bài tập Điện xoay chiều 2
Cherry MBA Tính độ giảm thế năng trên đường dây và công suất truyền tải nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 1
hoangmac R biến thiên Tính công suất tiêu thụ trên cuộn dây khi đó Bài tập Điện xoay chiều 4
D Tính công suất cực đại của đoạn mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong R biến thiên Tính giá trị của R đề công suất tiêu thụ trên AB cực đại Bài tập Điện xoay chiều 1
Sky Fighter Tính công suất đoạn mạch chứa hộp Y ? Bài tập Điện xoay chiều 11
ferollsan Tính công suất Bài tập Điện xoay chiều 4
•One-HicF MBA Tính công suất mạch thứ cấp và cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp? Bài tập Điện xoay chiều 2
tramyvodoi Tính hệ số công suất của đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
tramyvodoi Tính công suất của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Tính hệ số công suất của mạch. Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Tính $r$ khi biết công suất và các điện áp. Bài tập Điện xoay chiều 5
ngocnhat95 Lệch pha Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch X Bài tập Điện xoay chiều 14
superstar Tức thời Tính hệ số công suất của đọan mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 4
Sky Fighter f biến thiên Cho công suất tính theo công suất cực đại, $U_L$ max Bài tập Điện xoay chiều 14
kiemro721119 Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở. Bài tập Điện xoay chiều 6
Tăng Hải Tuân f biến thiên Tính hệ số công suất của đoạn mạch khi $\omega$ thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 2
T Tức thời [ĐH 2011] Tính hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
dtdt95 C biến thiên Tính điện dung và giá trị cực đại của công suất tiêu thụ. Bài tập Điện xoay chiều 1
dreamhigh315 Máy phát điện tạo ra nguồn điện, mắc vào mạch. Tính công suất tiêu thụ của mạch điện Bài tập Điện xoay chiều 1
C Lệch pha Tính hệ số công suất của đoạn mạch khi nối tắt tụ $\ C$ Bài tập Điện xoay chiều 2
lvcat Mạch $R_1-L-R_2-C$. Tính công suất của đoạn mạch khi $R_1$ bị nối tắt Bài tập Điện xoay chiều 1
crazyfish2008 C biến thiên $C$ biến thiên liên quan đến công suất mạch. Tính $C_2$ Bài tập Điện xoay chiều 1
H Dùng giãn đồ vectơ tính hệ số công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top